User Tools

Site Tools


0003--nephila-la-gi

Nephila là một loài nhện araneomorph đang với ý với độ dai của mạng nhện chúng tạo ra. Nhện Nephila bao gồm nhiều loài cá nhân được tìm thấy trên khắp thế giới. Chúng cũng thường được gọi là quả cầu vàng, thợ dệt, nhện gỗ khổng lồ, hoặc nhện chuối. Tại Bắc Mỹ, các loài nhện trong hi này (xem nhện Nephila clavipes) đôi khi được gọi là nhện viết chữ do mô hình zigzag thường xuyên (stabilimenta) được xây dựng vào lưới của chúng, mặc dù xảy ra thường xuyên hơn ở mạng của nhện Argiope, chẳng hạn St Andrew's Cross spider.

Loài N. jurassica, sống khoảng 165 triệu năm trước đây, đã có chiều dài chân khoảng 15 cm, và nhện hóa thạch lớn nhất được biết đến.

0003--nephila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)