User Tools

Site Tools


0004--date-terumune-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0004--date-terumune-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div role="​note"​ class="​hatnote navigation-not-searchable">​Đây là một tên người Nhật; họ tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ trước tên sau): họ là <​b>​Date</​b>​. Tuy nhiên, tên người Nhật hiện đại bằng ký tự Latinh thường được viết theo thứ tự Tây phương (tên trước họ sau).</​div>​
 +<​p><​b>​Date Terumune</​b>​ (伊達 輝宗, sinh năm 1543 mất ngày 29 tháng 11 năm 1585), là một daimyō Nhật Bản thời Sengoku. Ông nối tiếp thành công của cha mình Harumune và trở thành người lãnh đạo thứ 16 của gia tộc Date tỉnh Mutsu. Với sự trỗi dậy của Date Masamune, mối quan hệ thân thiện với các gia tộc trước đây được gạt sang một bên khi con ông bắt đầu tấn công và chinh phục tất cả các vùng đất xung quanh, thậm chí cả những người họ hàng gần của ông ở tỉnh Mutsu và Dewa.
 +</​p><​p>​Ngạc nhiên và lo lắng trước sức sự mở rộng lãnh địa của nhà Date, một gia tộc láng giềng; nhà Hatakeyama, kêu gọi Terumune hạn chế các chiến dịch quân sự của con trai mình lại. Nhận lời mời ăn tiệc tối của Hatakeyama Yoshitsugu, Terumune nói rằng ông không thể ngăn con mình lại. Và Yoshitsugu quyết định bắt cóc Terumune nhằm gây sức ép với Masamune. Việc này khiến Date Masamune kéo quân tấn công nhà Hatakeyama, hai bên gặp nhau trên bờ sông Abukuma. Terumune ra lệnh cho con cứ tấn công bất kể sự an nguy của mình. Khi Date Masamune ra lệnh tấn công thì Hatakeyama Yoshitsugu chặt đầu Terumune cùng các tùy tùng. Masamune tiếp tục phát động chiến tranh, ông tìm bắt và giết tất cả các gia tộc đã bắt cóc cha mình.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181013165006
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.165 seconds
 +Preprocessor visited node count: 850/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11260/​2097152 bytes
 +Template argument size: 756/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.06 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 138.557 ​     1 -total
 + ​66.98% ​  ​92.807 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​47.26% ​  ​65.487 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.85% ​  ​26.113 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​ecirc;​n_ng&#​432;&#​7901;​i_Nh&#​7853;​t
 + ​17.29% ​  ​23.959 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote2
 + ​15.16% ​  ​21.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.57% ​  ​16.028 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  8.68%   ​12.021 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  6.71%    9.291      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.61%    5.007      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820299-0!canonical and timestamp 20181013165006 and revision id 43246413
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0004--date-terumune-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)