User Tools

Site Tools


0005--novi-michigan-la-gi

Novi, Michigan là một thành phố thuộc quận quận trong tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số người.

0005--novi-michigan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)