User Tools

Site Tools


0006--ng-y-th-gi-i-ph-ng-ch-ng-b-nh-aids-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0006--ng-y-th-gi-i-ph-ng-ch-ng-b-nh-aids-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​hd"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ transparent">​Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Red_Ribbon.svg/​150px-Red_Ribbon.svg.png"​ width="​150"​ height="​224"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Red_Ribbon.svg/​225px-Red_Ribbon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Red_Ribbon.svg/​300px-Red_Ribbon.svg.png 2x" data-file-width="​744"​ data-file-height="​1112"/><​div style="​caption">​Dải băng đỏ là biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những người nhiễm HIV và những người bệnh AIDS.</​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chính thức</​th><​td>​
 +World AIDS Day</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cử hành bởi</​th><​td>​
 +Thành viên Liên Hiệp Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày</​th><​td>​
 +1 tháng 12</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hoạt động</​th><​td>​
 +Liên Hiệp Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cử hành</​th><​td>​
 +Nâng cao nhận thức về bệnh, và đoàn kết với người bệnh AIDS</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS</​b>​ (World AIDS Day) là ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV, và để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS.
 +</​p><​p>​Tính từ năm 1981 tới 2007, bệnh AIDS đã giết chết hơn 25 triệu người,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và tới năm 2007 ước tính có khoảng 33,2 triệu người trên khắp thế giới bị nhiễm HIV,<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ làm cho HIV/AIDS trở thành ​ một trong các dịch bệnh phá hoại nhất trong lịch sử. Mặc dù gần đây, việc điều trị và phòng chống HIV đã được cải thiện ở nhiều vùng trên thế giới, nhưng chỉ riêng năm 2007, đã có khoảng 2 triệu người bị chết vì bệnh AIDS,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ trong đó có khoảng 270.000 trẻ em.<sup id="​cite_ref-UNAIDS_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​182px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​AidsRusStamp1993.jpg/​180px-AidsRusStamp1993.jpg"​ width="​180"​ height="​247"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​AidsRusStamp1993.jpg/​270px-AidsRusStamp1993.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​AidsRusStamp1993.jpg/​360px-AidsRusStamp1993.jpg 2x" data-file-width="​1093"​ data-file-height="​1500"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>"​Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS" được James W. Bunn và Thomas Netter, hai viên chức thông tin đại chúng cho "​Chương trình toàn cầu về bệnh AIDS" của Tổ chức Y tế Thế giới tại Genève, Thụy Sĩ nghĩ ra lần đầu trong tháng 8 năm 1987.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Bunn và Netter nêu ý kiến của họ cho Dr. Jonathan Mann, Giám đốc Chương trình toàn cầu về bệnh AIDS (nay gọi là Chương trình chung của Liên Hiệp Quốc về HIV/​AIDS). ​ Dr. Mann thích sáng kiến này, đã chấp thuận và đồng ý với khuyến nghị về việc tổ chức "Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS" đầu tiên vào ngày 1 tháng 12 năm 1988.
 +</​p><​p>​Bunn – nguyên là một nhà báo của đài truyền hình KPIX ở San Francisco, Hoa Kỳ, tạm nghỉ phép – đã tiến cử ngày 1 tháng 12 vì tin rằng ngày này sẽ được các phương tiện truyền thông phương Tây theo dõi loan tin tối đa.  Vì năm 1988 là năm bầu cử ở Hoa Kỳ, Bunn cho rằng các phương tiện truyền thông sẽ chán loan tin hậu bầu cử (sau đầu tháng 11) và hăm hở tìm chuyện mới để loan tin.  Bunn và Netter xác định là ngày 1 tháng 12 đủ xa sau sự kiện bầu cử và đủ sớm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, trên thực tế, là một điểm chết trong lịch tin tức và do đó là thời gian thích hợp nhất cho (việc loan tin về) Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS.
 +</​p><​p>​Ngày 18.6.1986 chương trình "AIDS Lifeline"​ của đài truyền hình  KPIX - một dự án giáo dục cộng đồng – có vinh dự được tổng thống Ronald Reagan nêu ra như một dẫn chứng về sáng kiến trong khu vực tư nhân. ​ Do vai trò đồng sáng tạo chương trình "AIDS Lifeline"​ Bunn được Dr. Mann yêu cầu – nhân danh chính phủ Hoa Kỳ - nghỉ phép 2 năm (ở đài truyền hình KPIX) để theo Dr. Mann, một nhà dịch tễ học làm việc ở các Trung tâm kiểm soát bệnh, để phụ tá trong việc sáng tạo "​Chương trình toàn cầu về bệnh AIDS" cho Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc. ​ Bunn đồng ý và được bổ nhiệm làm Viên chức thông tin đại chúng thứ nhất cho Chương trình toàn cầu về bệnh AIDS.  Cùng với Netter, ​ Bunn đã nghĩ ra, thiết kế và thực hiện lễ khai mạc "Ngày thế giới ​ phòng chống bệnh AIDS" đầu tiên – nay là nhận thức và sáng kiến phòng chống bệnh kéo dài nhất trong lịch sử y tế công cộng.
 +</​p><​p>​Chương trình chung của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (<​i>​Joint United Nations Programme on HIV/​AIDS</​i>​) (UNAIDS) đã bắt đầu hoạt động vào năm 1996, và nắm việc quy hoạch và xúc tiến Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS.<​sup id="​cite_ref-Speicher_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Thay vì tập trung vào một ngày duy nhất, Chương trình chung của Liên Hiệp Quốc về HIV/AID đã lập ra "​Chiến dịch thế giới phòng chống AIDS" vào năm 1997 để tập trung vào thông tin, phòng chống và giáo dục về HIV/AIDS quanh năm.<​sup id="​cite_ref-Speicher_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-Soest_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​Trong 2 năm đầu, chủ đề của Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS tập chú vào các trẻ em và người trẻ. Các chủ đề trên lúc đó đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã lờ đi sự kiện là người ta thuộc mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm HIV và bệnh AIDS.<​sup id="​cite_ref-Speicher_7-2"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Tuy nhiên, các chủ đề đã thu hút sự chú ý tới nạn dịch HIV/AIDS, giúp giảm bớt một số kỳ thị xung quanh căn bệnh này, và giúp thúc đẩy sự nhìn nhận vấn đề là một bệnh gia đình.<​sup id="​cite_ref-Speicher_7-3"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​Năm 2004, "​Chiến dịch thế giới phòng chống bệnh AIDS" đã trở thành một tổ chức độc lập.<​sup id="​cite_ref-Speicher_7-4"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-Soest_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p><​p>​Hàng năm, các giáo hoàng Gioan Phaolô II và giáo hoàng Biển Đức XVI đều gửi điện văn chào mừng tới các bệnh nhân và các thầy thuốc trong Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Từ khi bắt đầu cho tới năm 2004, Chương trình chung của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS, cơ quan dẫn đầu chiến dịch Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS,  đã lựa chọn các chủ đề hàng năm có tham khảo ý kiến các tổ chức y tế toàn cầu khác.
 +</​p><​p>​Tính đến năm 2008, chủ đề Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS mỗi năm đều do Ban Chỉ đạo toàn cầu của Chiến dịch thế giới phòng chống bệnh AIDS lưa chọn sau khi tham khảo ý kiến rộng rãi với những người, tổ chức và cơ quan chính phủ tham gia trong công tác phòng chống và điều trị HIV/​AIDS.<​sup id="​cite_ref-Speicher_7-5"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Đối với mỗi Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS từ năm 2005 đến năm 2010, thì chủ đề là "Hãy chặn đứng bệnh ​ AIDS. Hãy giữ vững cam kết",​ với một chủ đề phụ, hàng năm.<​sup id="​cite_ref-Speicher_7-6"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Chủ đề bao quát này được thiết kế để khuyến khích các nhà lãnh đạo chính trị giữ cam kết của họ cho mọi người được quyền tiếp cận việc phòng chống, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc, và hỗ trợ vào năm 2010.<​sup id="​cite_ref-Speicher_7-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​WHredribbonNorthPortico.jpg/​200px-WHredribbonNorthPortico.jpg"​ width="​200"​ height="​300"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​WHredribbonNorthPortico.jpg/​300px-WHredribbonNorthPortico.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​WHredribbonNorthPortico.jpg/​400px-WHredribbonNorthPortico.jpg 2x" data-file-width="​513"​ data-file-height="​770"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một dải băng đỏ treo giữa các cột ở cổng phía bắc của Nhà Trắng nhân Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS, 30.11.2007</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Condom_on_Obelisk%2C_Buenos_Aires.jpg/​200px-Condom_on_Obelisk%2C_Buenos_Aires.jpg"​ width="​200"​ height="​270"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Condom_on_Obelisk%2C_Buenos_Aires.jpg/​300px-Condom_on_Obelisk%2C_Buenos_Aires.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Condom_on_Obelisk%2C_Buenos_Aires.jpg/​400px-Condom_on_Obelisk%2C_Buenos_Aires.jpg 2x" data-file-width="​1704"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một bao cao su dài 67 m trên Obelisk of Buenos Aires (Cột hình tháp của thành phố Buenos Aires), Argentina, là một phần chiến dịch nhận thức cho Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS năm 2005</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_ch.E1.BB.A7_.C4.91.E1.BB.81_Ng.C3.A0y_th.E1.BA.BF_gi.E1.BB.9Bi_ph.C3.B2ng_ch.E1.BB.91ng_b.E1.BB.87nh_AIDS_t.E1.BB.AB_n.C4.83m_1988.E2.80.93t.E1.BB.9Bi_nay.5B16.5D"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_chủ_đề_Ngày_thế_giới_phòng_chống_bệnh_AIDS_từ_năm_1988–tới_nay[16]">​Các chủ đề Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS  từ năm 1988–tới nay<sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​td style="​text-align:​center;"><​b>​2016</​b>​
 +</td>
 +<td style="​width:​428px;">​Giơ tay lên vì #Phòng ngừa HIV<sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;">​2015
 +</td>
 +<td style="​width:​428px;">​Trên đường đua nhanh chóng kết thúc AIDS<sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;">​2014
 +</td>
 +<td style="​width:​428px;">​Đóng khoảng cách<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;">​2013
 +</td>
 +<td style="​width:​428px;">​Không phân biệt đối xử<sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;">​2012
 +</td>
 +<td style="​width:​428px;">​Cùng nhau chúng ta sẽ kết thúc AIDS <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;">​2011
 +</td>
 +<td style="​width:​428px;">​Hãy đạt số 0<sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2010
 +</td>
 +<​td>​Quyền đạt được cho mọi người và Nhân quyền<​sup id="​cite_ref-autogenerated1_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup></​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2009
 +</td>
 +<​td>​Quyền đạt được cho mọi người và Nhân quyền<​sup id="​cite_ref-autogenerated1_23-1"​ class="​reference">​[23]</​sup></​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2008
 +</td>
 +<​td>​Hãy chặn đứng AIDS. Hãy giữ lời cam kết – Lãnh đạo – Trao sức mạnh và Sự tin tưởng – Cứu giúp <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2007
 +</td>
 +<​td>​Hãy chặn đứng AIDS. Hãy giữ lời cam kết – Sự lãnh đạo
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2006
 +</td>
 +<​td>​Hãy chặn đứng AIDS. Hãy giữ lời cam kết – Trách nhiệm
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2005
 +</td>
 +<​td>​Hãy chặn đứng AIDS. Hãy giữ lời cam kết
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2004
 +</td>
 +<​td>​Phụ nữ, Thiếu nữ, HIV và AIDS
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2003
 +</td>
 +<​td>​Dấu hiệu ghét bỏ và Sự phân biệt đối xử
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2002
 +</td>
 +<​td>​Dấu hiệu ghét bỏ và Sự phân biệt đối xử
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2001
 +</td>
 +<​td>​Tôi quan tâm. Còn anh?
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​2000
 +</td>
 +<​td>​AIDS:​ Người có ảnh hưởng
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1999
 +</td>
 +<​td>​Nghe,​ Học, Sống: Chiến dịch thế giới phòng chống AIDS với trẻ em &amp; người trẻ
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1998
 +</td>
 +<​td>​Sức mạnh để Thay đổi: Chiến dịch thế giới phòng chống AIDS với các người trẻ
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1997
 +</td>
 +<​td>​Cuộc sống của trẻ em trong một thế giới có bệnh AIDS
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1996
 +</td>
 +<​td>​Một thế giới. Một hy vọng
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1995
 +</td>
 +<​td>​Các quyền chung, Các trách nhiệm chung
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1994
 +</td>
 +<​td>​Bệnh AIDS và gia đình
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1993
 +</td>
 +<​td>​Hành động
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1992
 +</td>
 +<​td>​Cam kết của Cộng đồng
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1991
 +</td>
 +<​td>​Chia sẻ sự Thách thức
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1990
 +</td>
 +<​td>​Phụ nữ và bệnh AIDS
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1989
 +</td>
 +<​td>​Giới trẻ
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​1988
 +</td>
 +<​td>​Truyền thông
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p>​Nhiều chính phủ và nhiều tổ chức đã công bố lấy các tháng khác nhau làm <​b>​Tháng nhận thức bệnh AIDS</​b>​. ​ Tháng được chọn nhiều nhất là tháng 10 và tháng 12.  Tháng 12 được chọn vì trùng với Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), <​i>​Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2008,</​i>​ (Geneva, Switzerland:​ UNAIDS, July 2008; English original), p. 15.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), <​i>​Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2008,</​i>​ (Geneva, Switzerland:​ UNAIDS, July 2008; English original), p. 32.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), <​i>​Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2008,</​i>​ (Geneva, Switzerland:​ UNAIDS, July 2008; English original), p. 30.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-UNAIDS-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), <​i>​Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2008,</​i>​ (Geneva, Switzerland:​ UNAIDS, July 2008; English original), p. 37.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​U.S. Centers for Disease Control and Prevention, International News, "World AIDS Day Co-Founder Looks Back 20 Years Later",​ CDC HIV/​Hepatitis/​STD/​TB Prevention News Update, ngày 12 tháng 12 năm 2007</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​AIDS Day Co-Founder Looks Back after 20 Years" By Rose Hoban, Voice of America, 06 December, 2007</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Speicher-7">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​đ</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Speicher,​ Sara (ngày 19 tháng 11 năm 2008). “<span style="​padding-left:​0.2em;">"</​span>​World AIDS Day Marks 20th Anniversary Of Solidarity."​ Medical News Today”. Medicalnewstoday.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 12 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C3%A0y+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi+ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+b%E1%BB%87nh+AIDS&​amp;​rft.au=Speicher%2C+Sara&​amp;​rft.aulast=Speicher%2C+Sara&​amp;​rft.btitle=%22World+AIDS+Day+Marks+20th+Anniversary+Of+Solidarity.%22+Medical+News+Today&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Medicalnewstoday.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.medicalnewstoday.com%2Farticles%2F130044.php&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Soest-8">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​van Soest, Marcel. "​Accountability:​ Main Message on World AIDS Day." Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Oct 20, 2006.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Yearbook of the United Nations 2005.</​i>​ Vol. 59
 +Geneva, Switzerland:​ United Nations Publications,​ 2007. ISBN 9211009677</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​First World AIDS Day in 1988</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Message for the World AIDS Day</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Pope:​ "I feel near to people with AIDS and their families"</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Message of Caritas Internationalis On Occasion of World AIDS Day 2006</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Pope skirts condoms issue in World AIDS Day statement</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Message from the Pope on World AIDS Day</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World AIDS Day, Minnesota Department of Health, 2008</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World AIDS Day 2016 UNAids</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World AIDS Day 2015 UNAids</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World AIDS Day 2014 UNAids</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World AIDS Day 2013 UNAids</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World AIDS Day 2012 UNAids</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World AIDS Day 2011 World AIDS Campaign</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-autogenerated1-23">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​World AIDS Day avert.org</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dr. Peter Piot, "2008 World AIDS Day statements,"​ Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), ngày 30 tháng 11 năm 2008.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181011110957
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.179 seconds
 +Preprocessor visited node count: 615/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7879/​2097152 bytes
 +Template argument size: 900/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 12104/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.37 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 123.997 ​     1 -total
 + ​43.81% ​  ​54.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​28.12% ​  ​34.862 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_holiday
 + ​24.19% ​  ​29.996 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.94% ​  ​28.449 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.32%   ​10.314 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  6.99%    8.663      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  5.06%    6.271      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820647-0!canonical and timestamp 20181011110957 and revision id 40928854
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0006--ng-y-th-gi-i-ph-ng-ch-ng-b-nh-aids-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)