User Tools

Site Tools


0017--avro-canada-cf-105-arrow-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0017--avro-canada-cf-105-arrow-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Avro Canada CF-105 Arrow</​b>​ là một mẫu máy bay tiêm kích đánh chặn cánh tam giác, được hãng Avro Aircraft Limited (Canada) ở Malton, Ontario, Canada, thiết kế chế tạo, nó là thành quả của một nghiên cứu bắt đầu từ nă 1953. CF-105 được coi như thành tựu kỹ thuật và khí động học tiên tiến của ngành công nghiệp hàng không Canada, nó có thể đạt được tới vận tốc Mach 2 trên độ cao 50.000 ft (15.000 m), dự kiến nó sẽ được trang bị cho Không quân hoàng gia Canada (RCAF) với nhiệm vụ đánh chặn vào thập niên 1960.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Năm 1958, không lâu sau khi chương trình thử nghiệm bay bắt đầu, việc phát triển Arrow (bao gồm cả động cơ phản lực Orenda Iroquois của nó) đã bị bất ngờ ngừng lại và gây tranh cãi trước khi việc xem xét lại đề án được thực hiện, làm dây lên một cuộc tranh luận chính trị lâu dài và cay đắng.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[N 1]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Cuộc tranh cãi gây ra việc hủy bỏ và tiếp theo là tiêu hủy máy bay đang sản xuất, những điều đó mang lại một chủ đề cho cuộc tranh luận giữa các nhà sử học, quan sát chính trị và chuyên gia ngành công nghiệp. "Ảnh hưởng của hành động này đã đẩy Avro vào cảnh phá sản và làm phân tán kỹ sư tay nghề cao và nhân viên sản xuất… Sự kiện này là một chấn thương… và cho đến ngày nay, có rất nhiều sự thương tiếc về việc mất mát của Arrow."<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​dl><​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Canadian_Red_Ensign_%281921%E2%80%931957%29.svg/​23px-Canadian_Red_Ensign_%281921%E2%80%931957%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Canadian_Red_Ensign_%281921%E2%80%931957%29.svg/​35px-Canadian_Red_Ensign_%281921%E2%80%931957%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Canadian_Red_Ensign_%281921%E2%80%931957%29.svg/​46px-Canadian_Red_Ensign_%281921%E2%80%931957%29.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Canada</​dt></​dl><​h2><​span id="​T.C3.ADnh_n.C4.83ng_k.E1.BB.B9_chi.E1.BA.BFn_thu.E1.BA.ADt_.28Arrow_Mk_1.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tính_năng_kỹ_chiến_thuật_(Arrow_Mk_1)">​Tính năng kỹ chiến thuật (Arrow Mk 1)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​DSC_6934_-_Canadian_Pride.jpg/​200px-DSC_6934_-_Canadian_Pride.jpg"​ width="​200"​ height="​133"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​DSC_6934_-_Canadian_Pride.jpg/​300px-DSC_6934_-_Canadian_Pride.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​DSC_6934_-_Canadian_Pride.jpg/​400px-DSC_6934_-_Canadian_Pride.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1063"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Dữ liệu lấy từ <​i>​The Great Book of Fighters</​i>,<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[8]</​sup><​i>​The Canadian Approach to All-Weather Interceptor Development</​i>,<​sup id="​cite_ref-Floyd_1958_10-0"​ class="​reference">​[9]</​sup><​i>​Avro Arrow: The Story of the Avro Arrow from its Evolution to its Extinction</​i><​sup id="​cite_ref-page116_11-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​.C4.90.E1.BA.B7c_.C4.91i.E1.BB.83m_ri.C3.AAng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đặc_điểm_riêng">​Đặc điểm riêng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​b>​Tổ lái</​b>:​ 2</​li>​
 +<​li><​b>​Chiều dài</​b>:​ 77 ft 9 in (23,71 m)</​li>​
 +<​li><​b>​Sải cánh</​b>:​ 50 ft 0 in (15,24 m)</​li>​
 +<​li><​b>​Chiều cao</​b>:​ 20 ft 6 in (6,25 m)</​li>​
 +<​li><​b>​Diện tích cánh</​b>:​ 1.225 ft² (113,8 m²)</​li>​
 +<​li><​b>​Trọng lượng rỗng</​b>:​ 49.040 lb (22.245 kg)</​li>​
 +<​li><​b>​Trọng lượng có tải</​b>:​ 56.920 lb (25.820 kg)</​li>​
 +<​li><​b>​Trọng lượng cất cánh tối đa</​b>:​ 68.605 lb (31.120 kg)</​li>​
 +<​li><​b>​Động cơ</​b>:​ 2 động cơ tuabin Pratt &amp; Whitney J75-P-3, lực đẩy 12.500 lbf (55,6 kN), ở chế độ tăng lực 23.500 lbf (104,​53 kN) mỗi chiếc</​li></​ul><​h3><​span id="​Hi.E1.BB.87u_su.E1.BA.A5t_bay"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hiệu_suất_bay">​Hiệu suất bay</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​V.C5.A9_kh.C3.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vũ_khí">​Vũ khí</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​H.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hệ_thống_điện_tử">​Hệ thống điện tử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Hệ thống điều khiển hỏa lực Hughes MX-1179</​li></​ul>​
 +<​h3><​span id="​M.C3.A1y_bay_c.C3.B3_t.C3.ADnh_n.C4.83ng_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Máy_bay_có_tính_năng_tương_đương">​Máy bay có tính năng tương đương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​dl><​dt>​Ghi chú</​dt></​dl><​div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Trích dẫn: "Vào tháng 2, Diefenbaker đã kêu gọi các thành viên trong nội các của mình sớm đưa ra quyết định về Arrow."<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dt>​Chú thích</​dt></​dl><​div class="​reflist references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 35em; -webkit-column-width:​ 35em; column-width:​ 35em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Page_et_al._2004,​_p._117-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên <​code>​Page et al. 2004, p. 117</​code></​span></​li>​
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​Avro Canada CF-105 Arrow 2." <​i>​aviation.technomuses.ca.</​i>​ Retrieved: ngày 17 tháng 10 năm 2010.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-campagna111-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Campagna 1998, p. 111.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Page et al. 2004, p. 159.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dow 1979, p. 127.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​Orenda History."​ <​i>​Magellan Aerospace Corporation</​i>,​ 2005. Truy cập: ngày 12 tháng 3 năm 2009.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Payne 2006, p. 213.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Green,​ William and Gordon Swanborough. <​i>​The Great Book of Fighters</​i>​. St. Paul, Minnesota: MBI Publishing, 2001. ISBN 0-7603-1194-3.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Floyd_1958-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Floyd 1958</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-page116-11">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Page et al. 2004, p. 116.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dt>​Tài liệu</​dt></​dl><​div class="​refbegin"​ style="">​
 +<​ul><​li>​Abzug,​ Malcolm J. and E. Eugene Larrabee. <​i>​Airplane Stability and Control: A History of the Technologies that made Aviation Possible.</​i>​ Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0521809924.</​li>​
 +<​li>​Anderson,​ John D. Jr. <​i>​Fundamentals of Aerodynamics.</​i>​ New York: McGraw-Hill Science/​Engineering,​ Fifth Edition 2008, First Edition 1984. ISBN 1-42779-659-9.</​li>​
 +<​li>​Andrew,​ Christopher and Vasili Mitrokhin. <​i>​The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West.</​i>​ Eastbourne, East Sussex, UK: Gardners Books, 2000. ISBN 0-14-028487-7.</​li>​
 +<​li>​Bothwell,​ Robert and William Kilbourn. <​i>​C.D. Howe: A Biography.</​i>​ Toronto: McClelland and Stewart, 1979. ISBN 0-7710-4535-2.</​li>​
 +<​li>​Campagna,​ Palmiro. <​i>​Storms of Controversy:​ The Secret Avro Arrow Files Revealed.</​i>​ Toronto: Stoddart, third paperback edition, 1998. ISBN 0-7737-5990-5.</​li>​
 +<​li>​Campagna,​ Palmiro. <​i>​Requiem for a Giant: A.V. Roe Canada and the Avro Arrow.</​i>​ Toronto: Dundurn Press, 2003. ISBN 1-55002-438-8.</​li>​
 +<​li>​Dow,​ James. <​i>​The Arrow.</​i>​ Toronto: James Lorimer and Company Publishers, 1979. ISBN 0-88862-282-1.</​li>​
 +<​li>​Floyd,​ James. "The Canadian Approach to All-Weather Interceptor Development. The Fourteenth British Commonwealth Lecture."​ <​i>​The Journal of the Royal Aeronautical Society,</​i>​ Volume 62, no. 576, December 1958.</​li>​
 +<​li>​French,​ Francis and Colin Burgess. <​i>​Into that Silent Sea: Trailblazers of the Space Era, 1961–1965</​i>​ (Outward Odyssey: A People'​s History of Space). Lincoln Nebraska: University of Nebraska Press, 2007. ISBN 978-0803211469.</​li>​
 +<​li>​Gainor,​ Chris. <​i>​Arrows to the Moon: Avro's Engineers and the Space Race.</​i>​ Burlington, Ontario: Apogee, 2001. ISBN 1-896522-83-1.</​li>​
 +<​li>​Gainor,​ Chris. <​i>​Who Killed the Avro Arrow?</​i>​ Edmonton: Folklore Publishing, 2007. ISBN 978-1-894864-68-8.</​li>​
 +<​li>​Gunston,​ Bill. <​i>​Fighters of the Fifties</​i>​. North Branch, Minnesota: Specialty Press, 1981. ISBN 0-93342-432-9.</​li>​
 +<​li>​Isinger,​ Russell. "​Flying Blind: The Politics Of The Avro Canada CF-105 Arrow Programme."​ <​i>​The Evolution of Air Power in Canada 1919 to the Present Day and Beyond.</​i>​ Winnipeg: Department of National Defence, Papers presented at the 2nd Air Force Historical Conference, volume II, 1997.</​li>​
 +<​li>​Isinger,​ Russell. "The Avro Arrow."​ <​i>​Canada:​ Confederation to Present.</​i>​ CD-ROM. Edmonton: Chinook Multimedia Inc., 2001. ISBN 1-894785-00-2.</​li>​
 +<​li>​Isinger,​ Russell. "The Avro Arrow."​ <​i>​The Oxford Companion to Canadian History.</​i>​ Toronto: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-541559-0.</​li>​
 +<​li>​Isinger,​ Russell. <​i>​The Avro Canada CF-105 Arrow Programme: Decisions and Determinants.</​i>​ MA Thesis, University of Saskatchewan,​ 1997.</​li>​
 +<​li>​Isinger,​ Russell and D.C. Story. "The Plane Truth: The Avro Canada CF-105 Arrow Programme."​ In <​i>​The Diefenbaker Legacy: Politics, Law, and Society Since 1957.</​i>​ Regina: Canadian Plains Research Centre, 1980. ISBN 0-88977-091-3.</​li>​
 +<​li>​Lukasiewicz,​ Julius. "​Canada'​s Encounter with High-Speed Aeronautics."​ <​i>​Technology and Culture. The International Quarterly Journal of the Society for the History of Technology,</​i>​ Volume 27, No. 2, April 1986.</​li>​
 +<​li>​Milberry,​ Larry, ed. <​i>​Sixty Years: The RCAF and CF Air Command 1924–1984</​i>​. Toronto: Canav Books, 1984. ISBN 0-9690703-4-9.</​li>​
 +<​li>​Page,​ Ron, Richard Organ, Don Watson and Les Wilkinson (the "​Arrowheads"​). <​i>​Avro Arrow: The Story of the Avro Arrow from its Evolution to its Extinction.</​i>​ Erin, Ontario: Boston Mills Press, 1979, reprinted Stoddart, 2004. ISBN 1-55046-047-1.</​li>​
 +<​li>​Payne,​ Stephen. <​i>​Canadian Wings: A Remarkable Century of Flight.</​i>​ Vancouver: Douglas &amp; McIntyre, 2006. ISBN 978-1553651673.</​li>​
 +<​li>​Peden,​ Murray. <​i>​Fall of an Arrow.</​i>​ Toronto: Stoddart Publishing, 2003, First edition 1978. ISBN 0-7737-5105-X.</​li>​
 +<​li>​Pigott,​ Peter. <​i>​Flying Canucks II: Pioneers of Canadian Aviation.</​i>​ Toronto: Dundurn Press Ltd, 1997. ISBN 0-8888-2193-X</​li>​
 +<​li>​Shaw,​ E.K. <​i>​There Never was an Arrow.</​i>​ Toronto: Steel Rail Educational Publishing, 1979. ISBN 0-88791-025-4.</​li>​
 +<​li>​Smye,​ Fred. <​i>​Canadian Aviation and the Avro Arrow.</​i>​ Oakville, Ontario: Randy Smye (self-published),​ 1985.</​li>​
 +<​li>​Stewart,​ Greig. <​i>​Arrow Through the Heart: The Life and Times of Crawford Gordon and the Avro Arrow.</​i>​ Toronto: McGraw-Hill-Ryerson,​ 1998. ISBN 0-07-560102-8.</​li>​
 +<​li>​Stewart,​ Greig. <​i>​Shutting Down the National Dream: A.V. Roe and the Tragedy of the Avro Arrow.</​i>​ Toronto: McGraw-Hill-Ryerson,​ 1991. ISBN 0-07-551119-3.</​li>​
 +<​li>​Stursberg,​ Peter. <​i>​Diefenbaker:​ Leadership Gained: 1956–62</​i>​. Toronto: University of Toronto Press, 1975. ISBN 0-8020-2130-1.</​li>​
 +<​li><​i>​Supersonic Sentinel.</​i>​ Rare Avro Arrow film footage. Available from Arrow Digital Archives (ARC); also includes extra footage of the Arrow in flight and some footage of the Avro Jetliner (1950).</​li>​
 +<​li>​Valiquette,​ Marc-Andre. <​i>​Destruction of a Dream: The Tragedy of Avro Canada and the CF-105 Arrow, Volume 1.</​i>​ Montreal: Marc-Andre Valiquette (self-published),​ 2009. ISBN 978-2-9811239-0-9.</​li>​
 +<​li>​Valiquette,​ Marc-Andre. <​i>​Supersonic Dreams: At the Dawn of a New Era, Volume 2.</​i>​ Montreal: Marc-Andre Valiquette (self-published),​ 2010. ISBN 978-2-9811021-3-3.</​li>​
 +<​li>​Whitcomb,​ Randall. <​i>​Avro Aircraft and Cold War Aviation.</​i>​ St. Catharine'​s,​ Ontario: Vanwell, 2002. ISBN 1-55125-082-9.</​li>​
 +<​li>​Whitcomb,​ Randall. <​i>​Cold War Tech War. The Politics Of America'​s Air Defense.</​i>​ Burlington, Ontario: Apogee Books, 2008. ISBN 1-894959-77-9.</​li>​
 +<​li>​Zuk,​ Bill. <​i>​The Avro Arrow Story: The Impossible Dream.</​i>​ Calgary: Altitude Publishing, 2006. ISBN 1-55439-703-0.</​li>​
 +<​li>​Zuk,​ Bill. <​i>​The Avro Arrow Story: The Revolutionary Airplane and its Courageous Test Pilots.</​i>​ Calgary: Altitude Publishing, 2005. ISBN 1-55153-978-0.</​li>​
 +<​li>​Zuk,​ Bill. <​i>​Janusz Zurakowski: Legends in the Sky.</​i>​ St. Catharine'​s,​ Ontario: Vanwell, 2004. ISBN 1-55125-083-7.</​li>​
 +<​li>​Zuuring,​ Peter. <​i>​Arrow Countdown.</​i>​ Kingston, Ontario: Arrow Alliance Press, 2001. ISBN 1-55056-866-3.</​li>​
 +<​li>​Zuuring,​ Peter. <​i>​Arrow First Flight.</​i>​ Kingston, Ontario: Arrow Alliance Press, 2002. ISBN 1-55056-903-1.</​li>​
 +<​li>​Zuuring,​ Peter. <​i>​Arrow Rollout.</​i>​ Kingston, Ontario: Arrow Alliance Press, 2002. ISBN 1-55056-902-3.</​li>​
 +<​li>​Zuuring,​ Peter. <​i>​The Arrow Scrapbook.</​i>​ Kingston, Ontario: Arrow Alliance Press, 1999. ISBN 1-55056-690-3.</​li>​
 +<​li>​Zuuring,​ Peter. <​i>​Iroquois Rollout.</​i>​ Kingston, Ontario: Arrow Alliance Press, 2002. ISBN 1-55056-906-6.</​li></​ul><​dl><​dt>​Additional resources</​dt></​dl><​ul><​li><​i>​Library and Archives Canada</​i>​ is the official repository of most government documents relating to the Avro CF-105 Arrow project, though there are many documents at the Department of National Defence'​s <​i>​Directorate of History and Heritage</​i>​ as well. Almost all Avro Arrow documents have now been declassified.</​li>​
 +<​li><​i>​There Never Was an Arrow</​i>​ was broadcast on the CBC in March 1980 (available as an extra on the Arrow Docu-Drama DVD). Clips from the program can be seen at <​i>​CBC</​i>​.</​li></​ul></​div>​
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​CanadaColdWar
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181018122330
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.306 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1346/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42594/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2084/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4378/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.048/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.24 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 188.379 ​     1 -total
 + ​23.50% ​  ​44.267 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_m&​aacute;​y_bay
 + ​21.12% ​  ​39.790 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.98% ​  ​37.638 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​18.36% ​  ​34.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Externalimage
 + ​13.21% ​  ​24.884 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Avro_Canada
 + ​12.77% ​  ​24.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  8.68%   ​16.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CF_aircraft
 +  8.10%   ​15.260 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.05%   ​13.272 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7847;​u_tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823384-0!canonical and timestamp 20181018122330 and revision id 25373054
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0017--avro-canada-cf-105-arrow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)