User Tools

Site Tools


0021--kiss-me-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0021--kiss-me-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>"<​b>​Kiss Me</​b>"​ là ca khúc của ban nhạc pop rock người Mỹ Sixpence None the Richer, nằm trong album cùng tên của họ năm 1997. Được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào năm 1998, ca khúc đạt vị trí số 2 tại <​i>​Billboard</​i>​ Hot 100. Ca khúc cũng có được thành công trên toàn thế giới; đạt vị trí top 4 tại UK Singles Chart và Canadian Singles Chart và quán quân tại ARIA Charts, biến đây trở thành ca khúc thành công nhất sự nghiệp ban nhạc.
 +</​p><​p>​Đây cũng là đĩa đơn bán chạy nhất của ban nhạc tại Mỹ, đạt vị trí thứ 2 trong tuần đầu tiên sau ca khúc "No Scrubs"​ của nhóm TLC. Cho dù không có được vị trí quán quân, ca khúc này tồn tại rất lâu tại bảng xếp hạng với 35 tuần trong đó có 16 tuần trong top 10. Cuối năm 1999, <​i>​Billboard</​i>​ xếp "Kiss Me" là ca khúc bán chạy thứ sáu của năm, vượt lên trên nhiều ca khúc quán quân và là ca khúc không phải quán quân có thứ hạng cao nhất, chỉ dưới các ca khúc của Whitney Houston, Faith Evans và Kelly Price. Đây cũng là ca khúc chủ đề cho phần nhạc của bộ phim dành cho thiếu niên <​i>​She'​s All That</​i>​ với Rachael Leigh Cook thủ vai chính.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​dl><​dt>​Đĩa đơn Giáng sinh tại Mỹ</​dt></​dl><​ol><​li>"​Kiss Me" (radio remix)</​li>​
 +<​li>"​Kiss Me" (album edit)</​li>​
 +<​li>"​Sad But True"</​li>​
 +<​li>"​Kiss Me" (trực tiếp tại Hollywood)</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa đơn chỉnh sửa tại Mỹ</​dt></​dl><​ol><​li>"​Kiss Me" (radio remix)</​li>​
 +<​li>"​Love"</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa đơn CD tại Anh</​dt></​dl><​ol><​li>"​Kiss Me" (radio remix)</​li>​
 +<​li>"​Sad But True"</​li>​
 +<​li>"​Kiss Me" (trực tiếp tại Hollywood)</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa đơn tại Nhật</​dt></​dl><​ol><​li>"​Kiss Me" (ấn bản tiếng Nhật)</​li>​
 +<​li>"​Kiss Me" (ấn bản LP)</​li>​
 +<​li>"​Kiss Me" (ấn bản acoustic)</​li>​
 +<​li>"​I Can't Catch You" (Ben Grosse Remix)</​li>​
 +<​li>"​Love"​ (Ben Grosse Remix)</​li>​
 +<​li>"​Kiss Me" (không lời)</​li></​ol>​
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Sixpence None the Richer
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181012094834
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.416 seconds
 +Real time usage: 0.479 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5395/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41387/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5588/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 21/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 16711/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.25 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 420.884 ​     1 -total
 + ​37.76% ​ 158.933 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Singlechart
 + ​36.95% ​ 155.497 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Certification_Table_Entry
 + ​30.03% ​ 126.385 ​    17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 + ​23.44% ​  ​98.672 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Certification_Cite_Ref
 + ​21.23% ​  ​89.347 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_certification
 + ​15.50% ​  ​65.240 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.36% ​  ​47.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_single
 + ​11.32% ​  ​47.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BillboardURL
 +  9.43%   ​39.700 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820300-0!canonical and timestamp 20181012094834 and revision id 26268476
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0021--kiss-me-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)