User Tools

Site Tools


0032--v-ng-th-baltimore-la-gi

Vị trí của khu vực thống kê đô thị Baltimore-Towson ở Maryland

Vùng thống kê đô thị Baltimore-Towson hay Trung Maryland là một khu vực thống kê đô thị nằm ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Trung tâm vùng đô thị là thành phố Baltimore như được xác định bởi Văn phòng quản lý và ngân sách Hoa Kỳ. Dân số năm 2007 là 2.668.056 người. Đây là vùng đô thị lớn thứ 20 Hoa Kỳ[1].

Vùng đô thị gồm các quận sau:[2][3]

Vùng đô thị này bao gồm các cộng đồng chính sau:

Nó cũng bao gồm các cộng đồng khác (không nhất thiết được hợp nhất thành thành phố và thị trấn):

 • Aberdeen, Maryland
 • Annapolis, Maryland
 • Bel Air, Maryland
 • Catonsville, Maryland
 • Columbia, Maryland
 • Dundalk, Maryland
 • Ellicott City, Maryland
 • Glen Burnie, Maryland
 • Havre de Grace, Maryland
 • Joppatowne, Maryland
 • Owings Mills, Maryland
 • Westminster, Maryland

Ngoài khu vực kỹ thuật, vùng đô thị Baltimore cũng tiếp nhận một số dân đi lại làm việc hàng ngày bằng xe buýt từ các thành phố như York, Pennsylvania[4] và vùng đô thị Washington.

Bản mẫu:Maryland

0032--v-ng-th-baltimore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)