User Tools

Site Tools


0044--arcadia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0044--arcadia-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Arcadia</​b>​ (tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​Αρκαδία</​span>​ - <​i>​Arkadía</​i>​) là một trong các tỉnh của Hy Lạp. Nó là một phần của khu hành chính Peloponnese. Arcadia nằm ở phần trung tâm và phía đông của bán đảo Peloponnese. Nó có tên của nó từ Arcas, nhân vật thần thoại. Trong thần thoại Hy Lạp, đó là nhà của thần Pan. Trong nghệ thuật châu Âu thời kỳ Phục hưng, Arcadia đã là một vùng hoang dã hoang sơ, hài hòa.
 +</​p><​p>​Arcadia có thủ phủ tại Tripoli, Hy Lạp. Arcadia chiếm khoảng 18% của bán đảo Peloponnese,​ làm cho nó đơn vị ngoại vi lớn nhất trên bán đảo. Arcadia có một khu nghỉ mát trượt tuyết trên núi Mainalo, nằm ​​khoảng 20 km về phía Tây Bắc Tripoli. Núi khác của Arcadia Parnon ở phía đông nam và Lykaion ở phía tây.
 +</​p><​p>​Khí hậu bao gồm mùa hè nóng và mùa đông ôn hòa ở phía đông, một phần phía Nam, vùng thấp và khu vực trung tâm ở độ cao thấp hơn hơn 1.000 m. Khu vực này chủ yếu nhận được mưa trong các tháng mùa thu và mùa đông trong phần còn lại của Arcadia. Mùa đông tuyết thường xảy ra ở các khu vực miền núi cho nhiều phía tây và một phần phía Bắc, khu vực Taygetus, Mainalon.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Hy Lạp
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181028111919
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.656 seconds
 +Real time usage: 0.806 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3493/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 32607/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2028/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.306/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.25 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 736.091 ​     1 -total
 + ​57.15% ​ 420.686 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​40.90% ​ 301.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.34% ​ 215.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-el
 + ​12.90% ​  ​94.976 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  8.64%   ​63.623 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  7.22%   ​53.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  4.94%   ​36.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.69%   ​34.552 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  4.01%   ​29.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821606-0!canonical and timestamp 20181028111919 and revision id 16291622
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0044--arcadia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)