User Tools

Site Tools


0048--v-ng-th-san-diego-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0048--v-ng-th-san-diego-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Vùng đô thị San Diego</​span><​br/><​span class="​nickname"​ style="​font-size:​78%">​San Diego-Carlsbad-San Marcos</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  MSA  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​San Diego" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Wide_San_Diego_Night.jpg/​280px-Wide_San_Diego_Night.jpg"​ width="​280"​ height="​73"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Wide_San_Diego_Night.jpg/​420px-Wide_San_Diego_Night.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Wide_San_Diego_Night.jpg/​560px-Wide_San_Diego_Night.jpg 2x" data-file-width="​3873"​ data-file-height="​1010"/><​p><​b>​San Diego</​b></​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Carlsbad"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Calsbad-late-night.jpg/​280px-Calsbad-late-night.jpg"​ width="​280"​ height="​158"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Calsbad-late-night.jpg/​420px-Calsbad-late-night.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Calsbad-late-night.jpg/​560px-Calsbad-late-night.jpg 2x" data-file-width="​1728"​ data-file-height="​972"/><​br/><​small><​b>​Carlsbad</​b></​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​San Marcos"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​SanMarcospan.jpg/​280px-SanMarcospan.jpg"​ width="​280"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​SanMarcospan.jpg/​420px-SanMarcospan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​SanMarcospan.jpg/​560px-SanMarcospan.jpg 2x" data-file-width="​2046"​ data-file-height="​582"/><​br/><​small><​b>​San Marcos</​b></​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Flag of the United States.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​Hoa Kỳ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​State</​th><​td>​
 +<img alt="​Flag of California.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_California.svg/​23px-Flag_of_California.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_California.svg/​35px-Flag_of_California.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_California.svg/​46px-Flag_of_California.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​California</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Các thành phố chính</​th><​td>​
 +San Diego<​br/>​ - Carlsbad<​br/>​ - San Marcos<​br/>​ - National City</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +2.026,​1 km<​sup>​2</​sup>​ (7,​823 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Vùng đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +10.877,​72 km<​sup>​2</​sup>​ (4.199,​89 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +0 - 1.991 m (0 - 6.533 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2010 Census)<​sup id="​cite_ref-CensusMetro_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +274,​9/​km<​sup>​2</​sup>​ (712/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +2,729,329 (thứ 15)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • MSA<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +3,095,313 (thứ 17)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ </​th><​td>​
 +<​small>​MSA = 2010, Urban = 2000</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +PST (UTC-8)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +PDT (UTC-7)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Vùng đô thị San Diego</​b>​ (tiếng Anh: San Diego metropolitan area, Greater San Diego), tên chính thức là khu vực thống kê đô thị San Diego-Carlsbad-San Marcos là một vùng đô thị nằm ở tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trung tâm vùng đô thị là thành phố San Diego. Đây là vùng đô thị lớn thứ 17 Hoa Kỳ.
 +Vùng đô thị này nằm ven biển Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ xác định vùng đô thị San Diego bao gồm toàn bộ quận San Diego, California|quận San Diego]], là quận đông dân nhất thứ hai trong tiểu bang California và là quận đông dân thứ năm tại Hoa Kỳ. Vùng đô thị Đại San Diego là vùng đô thị lớn thứ 38 ở châu Mỹ, lớn thứ 17 Hoa Kỳ với hơn 3 triệu dân, là khu vực đô thị lớn của South Coast. San Diego là khu vực đô thị lớn thứ 3 ở Nam California.
 +</​p><​p>​Greater San Diego được neo bởi các thành phố toàn cầu San Diego, trong khi các thành phố chính của khu vực thống kê đô thị Carlsbad, San Marcos, và National City.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Nằm trong khu vực là trụ sở của Khu vực 11 của Hải quân Hoa Kỳ và vị trí chủ yếu của Hải quân cho các hoạt động Bờ Tây và Thái Bình Dương, có năm căn cứ hải quân và một căn cứ thủy quân lục chiến<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Gần vùng đô thị Diego là khu vực thành phố Tijuana đã tạo ra một Khu vực đại đô thị San Diego-Tijuana,​ vùng đô thị hai quốc gia Hoa Kỳ và Mexico với tổng dân số hơn 5.000.000 người. Khu vực này là một điểm đến du lịch đối với nhiều người với khoảng 300.000 khách qua vào Tijuana hàng ngày chỉ riêng từ Vùng đại đô thị San Diego<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Đa số dân số của vùng đô thị San Diego đô thị là chủ yếu sinh sống giữa Thái Bình Dương và dãy núi bán đảo. Vùng đô thị San Diego (có nghĩa là, khu vực phát triển đô thị tiếp giáp), là lớn thứ ba ở California sau vùng đô thị Los Angeles và vùng đô thị San Francisco. Vùng đô thị chủ yếu là phản ánh hình ảnh các khu vực như là một bãi biển thoải mái và có tính quốc tế môi trường với một khí hậu ôn hòa<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Khu vực này được bao bọc bởi quận Cam, California ở phía bắc, Mexico về phía nam, quận Imperial ở phía đông, và Thái Bình Dương về phía tây.
 +</p>
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181010231529
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.340 seconds
 +Real time usage: 0.414 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3423/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 75139/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15262/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2582/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.28 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 298.633 ​     1 -total
 + ​73.29% ​ 218.871 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​49.76% ​ 148.612 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.61% ​  ​34.665 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.96%   ​29.753 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  8.46%   ​25.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.81%   ​23.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_&#​273;&​ocirc;​_th&#​7883;​_l&#​7899;​n_nh&#​7845;​t_Hoa_K&#​7923;​
 +  7.21%   ​21.533 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.19%   ​21.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 +  6.51%   ​19.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​California
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822565-0!canonical and timestamp 20181010231529 and revision id 22453828
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0048--v-ng-th-san-diego-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)