User Tools

Site Tools


0057--c-tr-ng-xoay-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0057--c-tr-ng-xoay-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về diễn viên Đinh Tiến Dũng được biết đến nhiều qua vai giáo sư Cù Trọng Xoay. Đối với bài về ĐInh Tiến Dũng khác, xem Đinh Tiến Dũng (định hướng).
 +</​div>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #DEDEE2; color: black;">​Cù Trọng Xoay</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Cutrongxoay.JPEG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​2/​22/​Cutrongxoay.JPEG/​200px-Cutrongxoay.JPEG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​2/​22/​Cutrongxoay.JPEG/​300px-Cutrongxoay.JPEG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​2/​22/​Cutrongxoay.JPEG 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​300"/><​p>​Cù Trọng Xoay do Đinh Tiến Dũng thủ vai.</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sáng tạo bởi</​th><​td>​
 +VTV3, VTV</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Minh họa bởi</​th><​td>​
 +Đinh Tiến Dũng</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DEDEE2;">​Thông tin</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giống loài</​th><​td>​
 +Nhân vật hư cấu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới tính</​th><​td>​
 +Nam giới</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày sinh</​th><​td>​
 +5 tháng 10, 1981 <span class="​noprint">​(37 tuổi)</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc tịch</​th><​td>​
 +Việt Nam</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Giáo sư Cù Trọng Xoay</​b>​ là một nhân vật truyền hình trong chuyên mục "Hỏi xoáy đáp xoay" của  chương trình Thư giãn cuối tuần của VTV3, Đài truyền hình Việt Nam. Nhân vật Cù Trọng Xoay trong chương trình có nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi do anh Trần Xoáy (do Xuân Bắc thủ vai) đưa ra, các câu hỏi được giới thiệu là do các khán giả truyền hình gửi về. Không rõ về năm sinh, tiểu sử của nhân vật Cù Trọng Xoay, nhân vật được giới thiệu từng tốt nghiệp Đại học Bôn Ba và có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khác nhau. Nhân vật được thể hiện là  một giáo sư kiến thức uyên bác và hài hước với những câu trả lời dí dỏm đem lại nụ cười cho mọi người. Nhân vật do Đinh Tiến Dũng thủ vai trong một thời gian.
 +</p>
  
 +<​p>​Nhân vật Cù Trọng Xoay từng do Đinh Tiến Dũng thủ vai. Đinh Tiến Dũng sinh 5 tháng 10<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy.">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ năm 1981<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​) tại Hà Nam Ninh (nay là Nam Định). Thời sinh viên, anh từng theo học và tốt nghiệp Khóa 44 ngành Cây trồng trường Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tại đây anh đã từng trải qua các chức vụ như Chủ tịch Hội sinh viên khoa Nông học, Chủ tịch Hội sinh viên trường Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.<​sup id="​cite_ref-htv_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Sau khi tốt nghiệp, anh đi theo ngành công tác thanh niên, công tác tại Trung ương đoàn.<​sup id="​cite_ref-htv_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Sau khi rời Trung ương Đoàn, anh về làm tại Đại học FPT trong vai trò trưởng phòng Công tác sinh viên. Hiện nay anh giữ vị trí Trưởng ban văn hóa của Công ty FPT.<sup id="​cite_ref-htv_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Anh tham gia soạn kịch bản của chương trình <​i>​Thư giãn cuối tuần</​i>,​ <​i>​Gặp nhau cuối tuần</​i>,​ <​i>​Gặp nhau cuối năm</​i>​ của Đài Truyền hình Việt Nam và nổi tiếng từ khi diễn chương trình <​i>​Hỏi Xoáy đáp Xoay</​i>​.<​sup id="​cite_ref-htv_4-3"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Đinh Tiến Dũng cũng tham gia vào trò chơi truyền hình thực tế <​i>​Cặp đôi hoàn hảo</​i>​ của kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Anh đã lọt vào top 4 của cuộc thi và nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181026064603
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.228 seconds
 +Real time usage: 0.303 seconds
 +Preprocessor visited node count: 703/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5147/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1145/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1930/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 229.598 ​     1 -total
 + ​48.95% ​ 112.386 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_h&#​432;​_c&#​7845;​u
 + ​42.50% ​  ​97.585 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.10% ​  ​50.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7847;​n_ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 + ​18.29% ​  ​41.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​15.53% ​  ​35.667 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  6.06%   ​13.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +  5.97%   ​13.698 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​7873;​
 +  4.80%   ​11.024 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.90%    8.956      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821051-0!canonical and timestamp 20181026064603 and revision id 44070836
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0057--c-tr-ng-xoay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)