User Tools

Site Tools


0058--chu-v-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0058--chu-v-n-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chu Văn</​b>​ (22 tháng 12 năm 1922, 17 tháng 7 năm 1994) tên thật là <​b>​Nguyễn Văn Chử</​b>,​ là một nhà văn, hội viên sáng lập hội nhà văn Việt Nam, uỷ viên ban chấp hành hội nhà văn khoá III. Ông còn là nhà thơ, nhà viết kịch với nhiều bút danh khác như: <​i>​Kim Mã</​i>,​ <​i>​Thạch Mã</​i>,​ <​i>​Nghĩa Thanh</​i>​...
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​i>​Chu Văn</​i>​ sinh ngày 22 tháng 12 năm 1922 tại làng Miễu, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình nhà Nho. Ông tham gia cách mạng từ năm 1940.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Năm 1950 phụ trách toà soạn báo Cứu Quốc liên khu III</​li>​
 +<​li>​Năm 1957, làm trưởng ty văn hoá tỉnh Nam Định</​li>​
 +<​li>​Năm 1967 ông tình nguyện đi chiến trường miền Nam, sau đó lại về Ty văn hóa tỉnh công tác.</​li>​
 +<​li>​Năm 1974, Chu Văn còn đi thực tế chiến trường một lần nữa, vào Phước Long, miền Đông Nam Bộ, trong đoàn công tác của Tỉnh uỷ Nam Hà. Sau đó về làm trưởng Ty văn hóa, chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh đến lúc nghỉ hưu.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul>​
 +
 +<​p>​Trong lời giới thiệu cuốn <​i>​Chu Văn toàn tập</​i>​ có viết: <​i>​Nói đến Chu Văn, người ta thường nghĩ ngay đến một lớp người viết đến với nghề từ trách nhiệm công dân. Cũng có thể nói đó là lớp nhà văn sản phẩm của cách mạng tháng tám. Xem văn nghệ như một công cụ tuyên truyền, nhiệm vụ cách mạng đã đưa anh cán bộ chính trị học vào đội ngũ những viết chủ lực của nền văn nghệ mới sau 1945 và sau đó trở thành một cây bút tiểu thuyết có nghề, có thành tựu, chiếm vị trí cao trong nền văn xuôi hiện đại</​i>​
 +</​p><​p>​Khi viết về <​i>​Chu Văn</​i>,​ Phạm Trọng Thanh có những đánh giá như sau: <​i>​Thành đạt ở tiểu thuyết, truyện ngắn... nhưng nhà văn Chu Văn lại khởi đầu sự nghiệp văn chương từ thi ca... Chất liệu thực tế ngồn ngộn, vốn sống dày dặn, tài năng văn chương cất cánh, ông là nhà văn thành đạt chậm nhưng vững chãi, bề thế... Lao động nghệ thuật nói chung, sáng tác thi ca nói riêng là những ứng xử văn hoá. Với nhà văn Chu Văn - vị Tổng biên tập uy tín của tạp chí Văn nghệ Hà Nam Ninh đã quá cố, những ứng xử cho thấy "một cốt cách tâm hồn nhà văn - kẻ sĩ đáng trọng",​ đúng như lời nhà thơ Nguyễn Bính sinh thời đã nói về ông.</​i><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​ul><​li>​Năm 1989 Chu Văn được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba</​li>​
 +<​li>​Năm 2001 ông được nhà nước Việt Nam truy tặng giải thưởng Nhà nước (đợt I)<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181010184409
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.024 seconds
 +Real time usage: 0.030 seconds
 +Preprocessor visited node count: 122/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 564/2097152 bytes
 +Template argument size: 9/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1077/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​   9.093      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​   9.093      1 -total
 + ​34.72% ​   3.157      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821409-0!canonical and timestamp 20181010184409 and revision id 22379169
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0058--chu-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)