User Tools

Site Tools


0061--accident-album-la-gi

Accident
Album phòng thu của Cha Tae-hyun
Phát hành 2001
Ngôn ngữ Tiếng Triều Tiên

Accident là một album nhạc của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc Cha Tae-hyun, phát hành năm 2001.

 1. Philosophical
 2. I Love You
 3. Birthday Gift
 4. Beautiful People
 5. So...
 6. The Last Day
 7. Don't Know
 8. Behind Your Shadow
 9. Please
 10. Friends And Lovers
 11. Mimang
 12. After This Season
 13. Picnic
 14. I Love You
 15. The Last Day
0061--accident-album-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)