User Tools

Site Tools


0075--montepulciano-la-gi

Montepulciano là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Siena trong vùng Toscana nước Ý. Đô thị Montepulciano có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 14.142 người. Đô thị này có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

0075--montepulciano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)