User Tools

Site Tools


0075--montepulciano-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0075--montepulciano-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​Montepulciano</​b>​ là một đô thị và cộng đồng (<​i>​comune</​i>​) ở tỉnh Siena trong vùng Toscana nước Ý.
 +Đô thị Montepulciano có diện tích  ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 14.142 người.
 +Đô thị này có các đơn vị dân cư (<​i>​frazioni</​i>​) sau:
 +Các đô thị giáp ranh: 
 +</p>
  
 +
 +<div class="​noprint">​
 +<div class="​NavFrame">​
 +
 +<div class="​NavHead"​ style="​background:#​ccccff"​ align="​center">​Toscana · Các đô thị ở tỉnh Siena</​div>​
 +<div class="​NavContent">​
 +<​table><​tbody><​tr><​td align="​center"​ style="​font-size:​ 90%;" colspan="​2">​Abbadia San Salvatore · Asciano · Buonconvento · Casole d'Elsa · Castellina in Chianti · Castelnuovo Berardenga · Castiglione d'​Orcia · Cetona · Chianciano Terme · Chiusdino · Chiusi · Colle di Val d'Elsa · Gaiole in Chianti · Montalcino · Montepulciano · Monteriggioni · Monteroni d'​Arbia · Monticiano · Murlo · Piancastagnaio · Pienza · Poggibonsi · Radda in Chianti · Radicofani · Radicondoli · Rapolano Terme · San Casciano dei Bagni · San Gimignano · San Giovanni d'Asso · San Quirico d'​Orcia · Sarteano · Siena · Sinalunga · Sovicille · Torrita di Siena · Trequanda<​i/>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +</​div></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​30px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​60px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Ý  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181015023744
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.063 seconds
 +Preprocessor visited node count: 145/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5178/​2097152 bytes
 +Template argument size: 155/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​31.385 ​     1 -total
 + ​77.82% ​  ​24.425 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&​Yacute;​
 + ​72.57% ​  ​22.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​56.57% ​  ​17.755 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​13.18% ​   4.136      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Siena
 +  8.51%    2.672      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821234-0!canonical and timestamp 20181015023744 and revision id 25476974
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0075--montepulciano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)