User Tools

Site Tools


0094--sinalunga-la-gi

Sinalunga là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Siena trong vùng Toscana nước Ý. Đô thị Sinalunga có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 12.335 người. Đô thị này có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

0094--sinalunga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)