User Tools

Site Tools


0099--phenolphthalein-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0099--phenolphthalein-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phenolphtalein</​b>​ là một hợp chất hóa học với công thức C<​sub>​20</​sub>​H<​sub>​14</​sub>​O<​sub>​4</​sub>​ và thường được viết là "​HIn"​ hoặc "​phph"​ trong ký hiệu viết tắt. Nó được phát hiện năm 1871 bởi Adolf von Baeyer.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Phenolphtalein thường được sử dụng trong chuẩn độ, nó chuyển sang không màu trong các dung dịch có tính axit và màu hồng trong các dung dịch bazơ. Nếu nồng độ của chất chỉ thị là đặc, nó có thể xuất hiện màu tím. Nếu trong dung dịch tính kiềm cực mạnh (pH &gt; 10) thì nó trở về không màu.
 +</​p><​p>​Phenolphtalein đã được sử dụng trong hơn một thế kỷ như thuốc nhuận tràng, nhưng hiện nay đang được gỡ bỏ khỏi danh mục các thuốc nhuận tràng ​ bởi vì những lo ngại về chất gây ung thư<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Phenolphtalein được sử dụng để thực hiện một xét nghiệm máu, và thường được gọi là xét nghiệm Kastle-Meyer. Một mẫu khô được thu thập với một tăm bông hoặc giấy lọc. Lần đầu tiên một vài giọt rượu, sau đó một vài giọt phenolphtalein và cuối cùng là một vài giọt nước oxy già nhỏ trực tiếp lên mẫu. Nếu mẫu này sẽ chuyển thành màu hồng sau đó nó là một thử nghiệm tích cực. Xét nghiệm này là không phá hủy mẫu, nó có thể được lưu giữ và được sử dụng trong các thử nghiệm thêm tại phòng thí nghiệm. Xét nghiệm này có cùng một phản ứng với máu từ động vật, kiểm tra để tiếp tục sẽ được yêu cầu để xác định xem nó bắt nguồn từ một con người.
 +</​p><​p>​Phenolphtalein được sử dụng trong đồ chơi, ví dụ như một thành phần của mực biến mất, hoặc nhuộm trên tóc Hollywood Barbie. Trong mực nó được trộn với NaOH, phản ứng với carbon dioxide trong không khí. Phản ứng này dẫn đến độ pH xuống dưới ngưỡng thay đổi màu sắc như các ion hydro được giải phóng thông qua phản ứng:
 +</​p><​p>​OH<​sup>​-</​sup>​ + CO<​sub>​2</​sub>​→ CO<​sub>​3</​sub><​sup>​2-</​sup>​ + H<​sup>​+</​sup></​p><​p>​Để phát triển tóc và các mẫu đồ họa "ma thuật",​ mực in phun dung dịch hydroxide, dẫn đến sự xuất hiện của đồ họa ẩn của cơ chế tương tự mô tả ở trên để thay đổi màu sắc trong dung dịch kiềm. Các mô hình cuối cùng sẽ biến mất cùng một phản ứng với carbon dioxide chi tiết ở trên. Thymolphthalein được sử dụng cho cùng một mục đích và trong cùng một cách, khi màu xanh là mong muốn. [6]
 +</​p><​p>​Phenolphtalein được sử dụng như là một chất chỉ thị axit hoặc bazơ khi nó tiếp xúc hoặc sự hiện diện của axit nó sẽ chuyển sang không màu và với base, nó sẽ biến thành một màu tím hồng nhạt. Nó cũng là một thành phần trong chỉ số phổ quát, một dung dịch bao gồm một hỗn hợp của các chỉ số pH (thường phenolphthalein,​ methyl đỏ, bromothymol màu xanh, và thymol xanh)<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Sự chỉ thị axit - bazơ cho thấy khả năng của phenolphthalein là hữu ích để thử nghiệm các dấu hiệu của phản ứng cacbonat hóa trong bê tông. Bê tông có độ pH tự nhiên cao do hydroxit canxi hình thành khi xi măng Portland phản ứng với nước. Độ pH của nước hiện nay giải pháp ion trong các lỗ chân lông của bê tông tươi có thể được hơn 14. Bình thường cacbonat cụ thể xảy ra như các sản phẩm hydrat hóa xi măng trong phản ứng cụ thể với lượng khí carbon dioxide trong bầu khí quyển, và có thể làm giảm độ pH 8 ½ đến 9, mặc dù phản ứng thường là hạn chế để một lớp mỏng trên bề mặt. Khi một giải pháp phenolphthalein 1% được áp dụng đối với bê tông bình thường, nó sẽ chuyển màu hồng tươi sáng. Nếu bê tông đã trải qua cacbonat, không có sự thay đổi màu sắc sẽ được quan sát.
 +</​p><​p>​Phân tử phenolphtalein có 4 dạng:
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto; text-align: left;"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​PP startAnimGif"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​3d/​PP_startAnimGif.gif"​ width="​872"​ height="​207"​ data-file-width="​872"​ data-file-height="​207"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​An animation of the pH dependent reaction mechanism: H<​sub>​3</​sub>​In<​sup>​+</​sup>​ → H<​sub>​2</​sub>​In → In<​sup>​2−</​sup>​ → In(OH)<​sup>​3−</​sup></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Adolf Baeyer (1871) "Über die Phenolfarbstoffe"​ (On phenol dyes), <​i>​Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft</​i>​ (Reports of the German Chemical Society), vol. 4, no. 2, pages 658-665.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFJune_K._Dunnick_and_James_R._Hailey1996"​ class="​citation">​June K. Dunnick and James R. Hailey (ngày 1 tháng 11 năm 1996), “Phenolphthalein Exposure Causes Multiple Carcinogenic Effects in Experimental Model Systems”, <​i>​Cancer Research</​i>​ <​b>​56</​b>​ (21): 4922–4926,​ PMID 8895745</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhenolphthalein&​amp;​rft.atitle=Phenolphthalein+Exposure+Causes+Multiple+Carcinogenic+Effects+in+Experimental+Model+Systems&​amp;​rft.au=June+K.+Dunnick+and+James+R.+Hailey&​amp;​rft.aulast=June+K.+Dunnick+and+James+R.+Hailey&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+11+n%C4%83m+1996&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=21&​amp;​rft.jtitle=Cancer+Research&​amp;​rft.pages=4922-4926&​amp;​rft.volume=56&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fcancerres.aacrjournals.org%2Fcgi%2Fcontent%2Fabstract%2F56%2F21%2F4922&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F8895745&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFTice,​_Rr;​_Furedi-Machacek,​_M;​_Satterfield,​_D;​_Udumudi,​_A;​_Vasquez,​_M;​_Dunnick,​_Jk1998"​ class="​citation">​Tice,​ Rr; Furedi-Machacek,​ M; Satterfield,​ D; Udumudi, A; Vasquez, M; Dunnick, Jk (1998), “Measurement of micronucleated erythrocytes and DNA damage during chronic ingestion of phenolphthalein in transgenic female mice heterozygous for the p53 gene.”, <​i>​Environmental and molecular mutagenesis</​i>​ <​b>​31</​b>​ (2): 113–24, ISSN 0893-6692,​ PMID 9544189,​ doi:​10.1002/​(SICI)1098-2280(1998)31:​2&​lt;​113::​AID-EM3&​gt;​3.0.CO;​2-N</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhenolphthalein&​amp;​rft.atitle=Measurement+of+micronucleated+erythrocytes+and+DNA+damage+during+chronic+ingestion+of+phenolphthalein+in+transgenic+female+mice+heterozygous+for+the+p53+gene.&​amp;​rft.au=Tice%2C+Rr%3B+Furedi-Machacek%2C+M%3B+Satterfield%2C+D%3B+Udumudi%2C+A%3B+Vasquez%2C+M%3B+Dunnick%2C+Jk&​amp;​rft.aulast=Tice%2C+Rr%3B+Furedi-Machacek%2C+M%3B+Satterfield%2C+D%3B+Udumudi%2C+A%3B+Vasquez%2C+M%3B+Dunnick%2C+Jk&​amp;​rft.date=1998&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issn=0893-6692&​amp;​rft.issue=2&​amp;​rft.jtitle=Environmental+and+molecular+mutagenesis&​amp;​rft.pages=113-24&​amp;​rft.volume=31&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2F%28SICI%291098-2280%281998%2931%3A2%3C113%3A%3AAID-EM3%3E3.0.CO%3B2-N&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F9544189&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​Universal Indicator"​. ISCID Encyclopedia of Science and Philosophy.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
  
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181016172126
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.249 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1236/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40052/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4412/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4207/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.307 ​     1 -total
 + ​79.21% ​ 151.534 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​57.11% ​ 109.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_new
 + ​22.59% ​  ​43.218 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7845;​t_l&#​432;&#​7907;​ng_d&#​7883;​ch
 + ​21.37% ​  ​40.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​18.54% ​  ​35.461 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.79% ​  ​28.295 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 + ​14.07% ​  ​26.923 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Identifiers
 + ​12.45% ​  ​23.814 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Properties
 +  7.16%   ​13.706 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Hazards
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822568-0!canonical and timestamp 20181016172125 and revision id 38773598
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0099--phenolphthalein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)