User Tools

Site Tools


0109--star-search-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0109--star-search-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Star Search</​b></​i>​ (tạm dịch: "Tìm kiếm ngôi sao") là một chương trình truyền hình được sản xuất năm 1983-95, do Ed McMahon chủ trì, và sáng lập bởi Alfred Masini. Đợt phát sóng lần thứ hai được sản xuất năm 2003-04. Chương trình ban đầu được quay phim tại Nhà hát Earl Carroll cũ ở 6230 Đại lộ Sunset (Hollywood)<​sup id="​cite_ref-Gordon_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và sau đó là tại Disney Hollywood Studios (Orlando, Florida). Đây là cuộc thi tài năng bao gồm nhiều thể loại như ca hát, tấu hài, hùng biện, nhảy múa...
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Aaliyah,​ 1989 (Ca sĩ, diễn viên)</​li>​
 +<​li>​Adam Sandler (Danh hài)</​li>​
 +<​li>​Alanis Morissette, 1988 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Alexie Agdeppa, 1991 (So you think you can dance contestant (season 7))</​li>​
 +<​li>​Alisan Porter, 1987 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Anna Maria Perez de Tagle</​li>​
 +<​li>​Ashley Argota, 2003</​li>​
 +<​li>​Beth Hart, 1993 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Beyoncé 1993 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Bianca Ryan, 2004 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Bill Engvall (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Bill Kaulitz, 2003 (Ca sĩ chính của Tokio Hotel, xuất hiện trên phiên bản Star Search của Đức)</​li>​
 +<​li>​Billy Dean</​li>​
 +<​li>​Bobbie Brown, 1990 (Spokesmodel,​ 13-time winner)</​li>​
 +<​li>​Brad Garrett 1984 (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Britney Spears, 1992 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Carlos Mencia, 1991 (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Charles Divins (Male Spokesmodel winner)</​li>​
 +<​li>​Cherie Wimberly, 1993 (Spokesmodel)</​li>​
 +<​li>​Christina Aguilera, 1990 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Coors Light Twins (Diane Klimaszewski &amp; Elaine Klimaszewski),​ 1987 (Teen Dance category)</​li>​
 +<​li>​Countess Vaughn, 1988 (Junior Vocalist Champion)</​li>​
 +<​li>​Cynthia Gouw, 1988 (Spokesmodel Winner, 3 time Emmy award winning TV anchor/​reporter)</​li>​
 +<​li>​Dana Gould, 1987 (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Dave Chappelle (Comedian)</​li>​
 +<​li>​David Archuleta, 2003 (Junior Vocal Champion)</​li>​
 +<​li>​David Raleigh, 1990 (Ca sĩ, người viết bài hát, nhạc công piano)</​li>​
 +<​li>​David Slater, 1987 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Dennis Miller (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Destiny'​s Child, 1991 (Ca sĩ với nghệ danh Girls Tyme)</​li>​
 +<​li>​Diana DeGarmo (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Drew Carey 1988 (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Elisa Fiorillo, 1983 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Garcelle Beauvais 1986 (Spokesmodel)</​li>​
 +<​li>​Ingo Oschmann, 2003 (Comedy champion)</​li>​
 +<​li>​J. D. Roth</​li>​
 +<​li>​Jackie Martling (Comedian)</​li>​
 +<​li>​James Bonamy</​li>​
 +<​li>​Janel Parrish, 2003 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Jeanie Tracy, 1984 (Female Vocalist Semi-Finalist)</​li>​
 +<​li>​Jenny Jones (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Jessica Sierra (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Jessica Simpson (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Jeremy Hudson (Vũ công của Lady GaGa)</​li>​
 +<​li>​Joey Pearson (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​John Minnis 1992 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Jordis Unga, 2004 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Joseph Williams (Toto lead singer from 1986 - 1988)</​li>​
 +<​li>​Josephine '​Banig'​ Roberto, 1989 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Josh Strickland, 2004 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Julie McCullough, 1987 (Spokesmodel)</​li>​
 +<​li>​Justin Timberlake, 1993 (Ca sĩ với nghệ danh Justin Randall)</​li>​
 +<​li>​Karen Thomas, 1986 (Spokesmodel)</​li>​
 +<​li>​Karina Pasian</​li>​
 +<​li>​Kata Hay, 1993 (Ca sĩ với nghệ danh Kata Huddleston)</​li>​
 +<​li>​Ken Ober</​li>​
 +<​li>​Kent James, 1993 (với tư cách thành viên nhóm nhạc Kent &amp; the Kommotion)</​li>​
 +<​li>​Kevin James (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Kimberly Caldwell (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Lauren Ambrose, 1990</​li>​
 +<​li>​LeAnn Rimes</​li>​
 +<​li>​Lisa Tucker, 2003 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Lizette Santana ​ (a.k.a Lizé), 1994 (Ca sĩ)</​li>​
 +<​li>​Machel Montano, 1987 (International performing and recording artist)</​li>​
 +<​li>​Marc Summers</​li>​
 +<​li>​Marne Patterson, 1989 (Junior Vocalist)</​li>​
 +<​li>​Martin Lawrence (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Nadia Turner (Singer)</​li>​
 +<​li>​Natalie Horler, 2004 (lead singer of Cascada; appeared on the German version of <​i>​Star Search</​i>​)</​li>​
 +<​li>​Nick Lazzarini, 2003 (as a part of the dance group Hot Under the Collar)</​li>​
 +<​li>​Norm Macdonald (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Pat McCurdy (Singer)</​li>​
 +<​li>​Phil Vassar, 1987 (Singer)</​li>​
 +<​li>​Q'​Orianka Kilcher, 2002 (Singer)</​li>​
 +<​li>​Rashaan Patterson (Singer)</​li>​
 +<​li>​Ray Romano (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Reva Rice (Singer)</​li>​
 +<​li>​Rissi Palmer (Singer)</​li>​
 +<​li>​Rosie O'​Donnell,​ 1984 (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Ruben Gomez, 1986 (Junior Male Vocalist), lead singer for Menudo 1987-1990</​li>​
 +<​li>​Sawyer Brown, 1983 (Vocal Group Champion)</​li>​
 +<​li>​Shanice Wilson (Singer)</​li>​
 +<​li>​Sharon Stone, 1984 (Spokesmodel)</​li>​
 +<​li>​Shayna Steele, 1992 (teen vocalist)</​li>​
 +<​li>​Sinbad (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Sophie Tamiko Oda (Singer)</​li>​
 +<​li>​Spensha Baker 2004 (Junior Singer Finalist)</​li>​
 +<​li>​Steve Oedekerk (Comedian)</​li>​
 +<​li>​Sugarcreek 1985 (Vocal Group Semi-Finalist)</​li>​
 +<​li>​Jon "​Do-Knock"​ Cruz (Member of Super Cr3w, champions of <​i>​America'​s Best Dance Crew Season 2</​i>​)</​li>​
 +<​li>​Sutton Foster, 1990 (Singer)</​li>​
 +<​li>​Symba Smith, 1991 (Spokesmodel,​ winner)</​li>​
 +<​li>​Tim Christofore (1995 Winner)</​li>​
 +<​li>​Támar,​ 2004 (Singer)</​li>​
 +<​li>​Tamara Walker, 1991 (Spokesmodel)</​li>​
 +<​li>​Tatyana Ali (Singer; actress on <​i>​The Fresh Prince of Bel-Air</​i>​)</​li>​
 +<​li>​Taylor Mason (Comedian, winner)</​li>​
 +<​li>​Terri Lynn Doss (Spokesmodel)</​li>​
 +<​li>​The Boys, 1986 (Vocal Group)</​li>​
 +<​li>​The Kingpins, 1987 (Vocal Group Champion)</​li>​
 +<​li>​Tiffany,​ 1985 (Singer, second place finalist)</​li>​
 +<​li>​Timiney Figueroa 1990 (singer, semi-finalist)</​li>​
 +<​li>​Todd Berry, 1991 (Singer)</​li>​
 +<​li>​Tommy Gardner, 1991 (Junior Vocalist Grand Champion)</​li>​
 +<​li>​Tori Kelly (Singer)</​li>​
 +<​li>​Tracey Ross, 1984 (Spokesmodel winner)</​li>​
 +<​li>​Tracie Spencer, 1987 (Female Vocalist Champion)</​li>​
 +<​li>​Ty Herndon</​li>​
 +<​li>​Tyce Diorio (<​i>​So You Think You Can Dance</​i>​ choreographer)</​li>​
 +<​li>​Usher (Singer)</​li>​
 +<​li>​Vic Mignogna, 1993 (Singer)</​li>​
 +<​li>​Vickie Natale, 2003 (Female Vocalist winner)</​li>​
 +<​li>​The Chavan, 2003 (Male Modeling winner)</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181017074320
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.198 seconds
 +Preprocessor visited node count: 960/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18989/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2753/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1000/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 137.240 ​     1 -total
 + ​48.77% ​  ​66.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_television
 + ​42.89% ​  ​58.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.70% ​  ​29.780 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7845;​t_l&#​432;&#​7907;​ng_d&#​7883;​ch
 + ​21.69% ​  ​29.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.21% ​  ​27.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.41% ​  ​22.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  5.92%    8.124      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +  5.15%    7.068      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​End_date
 +  4.64%    6.362      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;/​Khung
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821236-0!canonical and timestamp 20181017074320 and revision id 40536108
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0109--star-search-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)