User Tools

Site Tools


0111--dries-van-agt-la-gi

Andreas Antonius Maria "Dries" van Agt (Hà Lan phát âm: [dris fɑn ɑxt], sinh ngày 02 Tháng 2 năm 1931) là một nhà chính trị Hà Lan đã nghỉ hưu của Đảng Dân chủ Cơ-đốc. Ông là thủ tướng Vương quốc Hà Lan từ ngày 19 tháng 12 năm 1977, cho đến ngày 04 tháng 11 năm 1982. Trước đó ông đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ 06 tháng 7 năm 1971 đến 08 tháng 9 năm 1977 trong các nội các của Biesheuvel I, II và Den Uyl. Ông đã là phó thủ tướng Chính phủ từ 11 tháng 5 năm 1973 cho đến ngày 8 tháng 9 năm 1977 trong nội các Den Uyl. Ông từ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Phó Thủ tướng Chính phủ để trở thành lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ-đốc đầu tiên và là lãnh đạo Quốc hội đầu tiên của Đảng Dân chủ Cơ-đốc ở Hạ viện mà ông phục vụ từ 26 tháng 5 năm 1977 cho đến ngày 19 tháng 12năm 1977. ông là một dân biểu Hạ viện từ 08 tháng sáu 1977 đến 19 tháng 12 năm 1977. Văn Agt trở thành Thủ tướng của Hà Lan, lãnh đạo các nội các Van Agt I, II và III. Ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho nội các thứ ba của mình. Sau khi trở thành thủ tướng, Van Agt trở thành Ủy viên được ủy quyền của Nữ hoàng Hà Lan đối với Bắc Brabant từ ngày 01 tháng 6 năm 1983 ngày 22 tháng 4 năm 1987, ông từ chức là Ủy viên được ủy quyền của Nữ hoàng vì những lời chỉ trích về mức độ thực hiện của ông và sự hợp tác với Provinciale Staten (Nghị viện tỉnh). Sau khi rời khỏi Bắc Brabant, ông trở thành một nhà ngoại giao cho Cộng đồng châu Âu, đầu tiên làm đại sứ tại Nhật Bản từ ngày 01 Tháng 4 1987 cho đến tháng tư, 1 năm 1989khi ông trở thành đại sứ tại Hoa Kỳ cho đến ngày 01 tháng 4 năm 1995.

Bản mẫu:Thủ tướng Hà Lan

0111--dries-van-agt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)