User Tools

Site Tools


0113--s-ng-ruhuhu-la-gi

Sông Ruhuhu
sông Lohobu, sông Lugubu
Đặc điểm
Dài 160
Dòng chảy
Thượng nguồn rặng núi Kipengere
Cửa sông hồ Malawi
Địa lý
Các quốc gia lưu vực Tanzania

Sông Ruhuhu (tên khác: sông Lohobu, sông Lugubu) là một sông ở miền năm Tanzania, đông châu Phi. Sông này bắt nguồn ở rặng núi Kipengere phía nam Njombe và chảy khoảng 160 km theo hướng đông nam và tây nam vào hồ Malawi ở ngay phía nam Manda. Đây là sông lớn nhất chảy vào hồ Malawi.

0113--s-ng-ruhuhu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)