User Tools

Site Tools


0115--ch-ngh-a-b-i-do-th-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0115--ch-ngh-a-b-i-do-th-i-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chủ nghĩa bài Do Thái</​b>​ (tiếng Đức <​i>​Antisemitismus</​i>​) là sự thù địch hoặc thành kiến, hay phân biệt đối xử đối với người Do Thái với danh nghĩa một nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo. Nó có thể ở nhiều mức độ, từ sự căm ghét cá nhân cho đến các hành động khủng bố bạo lực được thể chế hóa. Ví dụ cực đoan nhất của hiện tượng này là hệ tư tưởng của chủ nghĩa Phát xít của Adolf Hitler – cái đã dẫn đến cuộc diệt chủng người Do Thái ở châu Âu.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt_b.C3.A0i_Do_Th.C3.A1i_n.E1.BB.95i_ti.E1.BA.BFng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Một_số_nhân_vật_bài_Do_Thái_nổi_tiếng">​Một số nhân vật bài Do Thái nổi tiếng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​122px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Bookcover-1880-Marr-German_uber_Juden.jpg/​120px-Bookcover-1880-Marr-German_uber_Juden.jpg"​ width="​120"​ height="​193"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Bookcover-1880-Marr-German_uber_Juden.jpg/​180px-Bookcover-1880-Marr-German_uber_Juden.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Bookcover-1880-Marr-German_uber_Juden.jpg/​240px-Bookcover-1880-Marr-German_uber_Juden.jpg 2x" data-file-width="​301"​ data-file-height="​485"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vở sách <​i>​Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum</​i>​ của Wilhelm Marr, lần in năm 1880</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Tư tưởng bài Do Thái được thể hiện qua Martin Luther (1483–1546),​ là nhà thần học Đức đã khởi xướng Phong trào Cải cách Đức, có tầm ảnh hưởng sâu rộng từ tôn giáo đến chính trị, kinh tế, giáo dục và ngôn ngữ, khiến cho ông trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử cận đại Châu Âu. Tư tưởng của ông manh nha ý bài xích Do Thái tuy không dữ dội như xu hướng đả kích Thiên chúa giáo của ông. Tuy thế, giáo hội Lutheran mang tên ông không mang tư tưởng bài Do Thái.
 +</​p><​p>​Tiến sĩ Karl Lueger (1844–1910),​ chính trị gia và thị trưởng (1897–1910) thủ đô Viên nước Áo, có những chính sách bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Lueger trở nên chính trị gia có ảnh hưởng mạnh nhất ở Áo lúc bấy giờ do tư cách có văn hóa và trình độ tri thức đáng kể. Những người chống đối ông, kể cả người Do Thái, phải công nhận ông là người tề chỉnh, có tinh thần hiệp sĩ, khoáng đạt và dễ dung thứ. Ngay cả nhà văn nổi tiếng Áo gốc Do Thái, Stefan Sweig, cũng có ý kiến thiện cảm về ông. Vì thế, có thể nói tư tưởng bài Do Thái của Lueger đạt mức độ tinh tế từ cảm quan của cá nhân, dễ thuyết phục người khác.
 +</​p><​p>​Người bị thuyết phục mạnh mẽ nhất là Adolf Hitler khi ông sống lang thang ở Wien trong thời tuổi trẻ. Chính Hitler nhìn nhận rằng tư tưởng bài xích người Do Thái manh nha từ những ngày ông ta sống ở Wien. Ông cho rằng người Do Thái là mầm mống của tệ nạn mại dâm và mua bán nô lệ da trắng. Ông bị ảnh hưởng sâu xa bởi sách báo ở Wien bài xích người Do Thái. Nhưng Hitler đưa tư tưởng bài Do Thái lên mức độ cao hơn khi cho rằng Lueger quá khoan dung và không thấy rõ vấn đề về chủng tộc của người Do Thái.
 +</​p><​p>​Tư tưởng bài Do Thái được Đảng Công nhân Đức, tiền thân của Đảng Quốc xã, thể hiện một cách chính thức trong cương lĩnh của đảng công bố ngày 24 tháng 2 năm 1920. Sau này, bản cương lĩnh trở nên chương trình hành động chính thức của Đảng Quốc xã.
 +</​p><​p>​Trong quyển <​i>​Mein Kampf</​i>,​ tư tưởng bài Do Thái của Hitler được trình bày rất rõ nét. Ông ta ngược dòng lịch sử để đánh giá cao sự vinh quang của Đế quốc Đức do Otto von Bismarck thiết lập năm 1871, nhưng phê phán rằng một trong những lý do khiến cho đế quốc này sụp đổ là việc dung dưỡng người Do Thái.
 +</​p><​p>​Tuy thế, Hitler không phải là người đơn độc bài Do Thái một cách mù quáng. Nhiều nhân vật chủ chốt lúc đầu của Đảng Lao động Đức đã sẵn có tư tưởng này trong khi Hitler còn là nhân vật vô danh. Ví dụ điển hình là Dietrich Eckart, thường được xem là nhà sáng lập tinh thần của Quốc xã, cũng mang tư tưởng này ngay từ đầu. Tư tưởng bài Do Thái trở nên mù quáng và hàm hồ hơn khi trung ương đảng Lao động Đức, vì muốn tranh giành quyền lực với Hitler, năm 1921 đã kết án Hitler là người thân Do Thái!.
 +</​p><​p>​Vào thời kỳ này, nước Đức đã rộ lên phong trào bài Do Thái, điển hình là vào năm 1920, đảng Lao động Đức mua lại một tờ báo chuyên bài xích Do Thái và biến nó thành tờ báo tiếng nói chính thức của đảng. Vì thế, tư tưởng có tính cộng hưởng: xu hướng bài Do Thái của nhiều người Đức được Hitler lợi dụng khai thác, và đến phiên Hitler nhờ tài hùng biện lôi kéo thêm nhiều người Đức đi theo đường lối này.
 +</​p><​p>​Suốt đời, Hitler vẫn là người bài xích Do Thái mù quáng và quá khích. Di chúc của ông, viết ra vài giờ trước khi chết, chứa đựng lời công kích cuối cùng đối với người Do Thái, cho là họ có trách nhiệm đối với cuộc chiến mà ông ta phát động.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181010142721
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.308 seconds
 +Preprocessor visited node count: 296/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12636/​2097152 bytes
 +Template argument size: 485/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 753 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 166.965 ​     1 -total
 + ​40.20% ​  ​67.115 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​29.65% ​  ​49.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Israel
 + ​18.00% ​  ​30.055 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​acirc;​n_bi&#​7879;​t_&#​273;&#​7889;​i_x&#​7917;​
 + ​12.71% ​  ​21.215 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tnavbar
 + ​11.93% ​  ​19.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​10.25% ​  ​17.110 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.98%   ​13.332 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  7.68%   ​12.829 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.79%    4.663      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​35758-0!canonical and timestamp 20181010142721 and revision id 42377522
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0115--ch-ngh-a-b-i-do-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)