User Tools

Site Tools


0124--khu-ho-ng-gia-kensington-v-chelsea-la-gi

Khu hoàng gia Kensington và Chelsea (tiếng Anh: Royal Borough of Kensington and Chelsea, thường viết tắt là RBKC) là một khu tự quản Luân Đôn trung tâm, mang tư cách là khu tự quản Hoàng gia. Đây là khu tự quản giàu có nhất ở Anh.

Đây là một đô thị mà theo thống kê 2001 của Liên hiệp Anh có mật độ cơ quan chính quyền địa phương dày đặc nhất tại Liên hiệp Anh, với dân số vào khoảng 158.919, mật độ 13.244 người 1 km2. Với tổng diện tích vùng khoảng 12 km2, đây là khu tự quản Luân Đôn nhỏ nhất, không bao gồm Thành phố Luân Đôn).

London Train Station.jpg
Typical Street In The Royal Borough Of Kensington And Chelsea In London.jpg
Đại học Kensington và Chelsea tại Chelsea
0124--khu-ho-ng-gia-kensington-v-chelsea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)