User Tools

Site Tools


0157--tr-ng-h-a-la-gi

Trọng Hoá là một xã thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã Trọng Hoá có diện tích 87.12 km², dân số năm 2003 là 2492 người,[3] mật độ dân số đạt 29 người/km².

Trọng Hóa là một xã miền núi, nằm ở rìa Tây Bắc huyện Minh Hóa, trên dãy Giăng Màn một phần của dãy Trường Sơn. Phía Bắc Trọng Hóa là các xã của huyện Tuyên Hóa Quảng Bình: phía Bắc Tây Bắc là xã Thanh Hóa, phía Bắc Đông Bắc là xã Lâm Hóa. Phía Tây Trọng Hóa là biên giới Việt Nam-Lào, tiếp giáp huyện Bualapha tỉnh Khammuane, (tiếp giáp với Khu Bảo tồn Đa dạng sinh học Quốc gia Nakai-Nam Theun của Lào). Phía Đông Đông Nam của Trọng Hóa là xã Hóa Thanh cùng huyện Minh Hóa, phía Nam là xã Dân Hóa cũng của huyện Minh Hóa.

Bản mẫu:Danh sách xã, phường, thị trấn (Quảng Bình)

0157--tr-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)