User Tools

Site Tools


0167--th-i-t-n-nam-s-ch-la-gi

Thái Tân là một xã của huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương Việt Nam.

Xã Thái Tân nằm ở rìa phía Tây của huyện Nam Sách, bên bờ đông của sông Thái Bình. Thái Tân tiếp giáp các xã cùng thuộc huyện Nam Sách ở các mặt: phía Nam (Nam Đông Nam) giáp xã Minh Tân (Minh Tân Nam Sách), phía Đông Nam là xã Hồng Phong, phía Đông tiếp giáp xã Nam Hồng, phía Đông Bắc là xã An Sơn. Mặt phía Bắc và Tây Bắc, (phần thượng lưu sông Thái Bình là ranh giới), Thái Tân tiếp giáp với các xã của huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh là: Lai Hạ (ở phía Bắc) và Minh Tân (Minh Tân Lương Tài). Phía Tây Nam xã Thái Tân là huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương (các xã Cẩm Văn (ở phía Tây Tây Nam) và Đức Chính (ở phía Nam Tây Nam)), ranh giới là phần hạ lưu sông Thái Bình.

Thái Tân gồm các thôn làng: An Dật, Tân Thắng, Bình Giang, Chu Đậu (làng Chu Đậu hay Chu Nẫm) và Mạc Cầu.

Vào khoảng đầu thời nhà Hậu Lê cho đến thời nhà Nguyễn, vùng đất xã Thái Tân ngày nay thuộc huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách trấn Hải Dương. Đầu thế kỷ 19, vùng này là đất thuộc các tổng An Dật (các thôn An Dật, Mạc Cầu) và tổng Thượng Triệt (các thôn Bình Giang, Chu Đậu) huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách trấn Hải Dương (sau đổi là tỉnh Hải Dương nhà Nguyễn vào năm 1831). Theo cuốn Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19 thì:

  • Tổng An Dật gồm 7 xã (An Dật, Mạc Cầu, Quan San (Quan Sơn), Nhuế Sơn, An Giới, Dục Kỳ, Dục Trị). (Tổng An Dật nay thuộc địa bàn các xã Thái Tân và An Sơn.)
  • Tổng Thượng Triệt gồm 9 xã (Thượng Triệt, Uông Thượng, Uông Hạ, Mạc Xá, Đặng Xá (tức Mỹ Xá), Hùng Thắng, Chu Nẫm (tức Chu Đậu), Đông Giang, Nam Giang[1] (Đông Giang và Nam Giang nay là Bình Giang)). (Tổng Thượng Triệt nay thuộc địa bàn các xã Thái Tân và Minh Tân (Nam Sách).)

Ngay từ thời nhà Trần và nhà Hậu Lê (khoảng thế kỷ 13 đến thế kỷ 18) làng Chu Đậu, cùng với làng Mỹ Xá (Đặng Xá) bên cạnh, đã là một làng nghề đồ gốm rất nổi tiếng. Gốm Chu Đậu đã lan tỏa đến cả các nước châu Âu, trở thành dòng gốm sứ nổi tiếng khắp thế giới.

  1. ^ Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, trang 30.
0167--th-i-t-n-nam-s-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)