User Tools

Site Tools


0171--mira-venezia-la-gi

Mira, Venezia là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto miền bắc nước Ý. Đô thị Mira, Venezia có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 37.737 người. Đô thị Mira, Venezia có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

0171--mira-venezia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)