User Tools

Site Tools


0188--mirano-la-gi

Mirano là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto miền bắc nước Ý. Đô thị Mirano có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 26.126 người. Đô thị Mirano có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

0188--mirano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)