User Tools

Site Tools


0257---i-h-i-gi-i-tr-th-gi-i-la-gi

Năm Ngày Đăng cai Lượng người tham dự 1 Chủ đề Bài hát chủ đề [Ngôn ngữ]2 Ghi chú 1984 15 tháng 5 Roma,  Ý
  Thành Vatican 300.000 Năm Thánh Cứu độ Resta Qui Con Noi

[tiếng Ý]

  • Giáo hoàng Gioan Phaolô II trao Thánh giá Đại hội
1985 31 tháng 3 Roma,  Ý
  Thành Vatican 300.000 Năm Giới trẻ Quốc tế
  • do Liên Hiệp Quốc đề xướng để đề cao vai trò của giới trẻ trên thế giới.
1987 11 tháng 3–12 tháng 3 Buenos Aires,
 Argentina 1.000.000 Chúng ta đã nhận biết Tình yêu Chúa nơi chúng ta và chúng ta đã tin vào Tình yêu ấy (1 Gioan 4:16) Un Nuevo Sol

[tiếng Tây Ban Nha]

  • Lần đầu được tổ chức ngoài châu Âu
1989 15 tháng 8–20 tháng 8 Santiago de Compostela,
 Tây Ban Nha 400.000 Ta là Đường, là Sự Thật, và là sự Sống (Phúc âm John 14:16). Somos Los Jóvenes

[tiếng Tây Ban Nha]

1991 10 tháng 8–15 tháng 8 Częstochowa,
 Ba Lan 1.600.000 Chúa Thánh thần làm cho anh em trở nên con cái Chúa (Thư Rôma 8:15) Abba Ojcze

[tiếng Ban Lan, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha]

1993 10 tháng 8–15 tháng 8 Denver,
 Hoa Kỳ 500.000 Ta đến để đoàn chiên được sống và sống dồi dào (Phúc Âm Gioan 10:10) (We Are) One Body

[tiếng Anh]

1995 10 tháng 1–15 tháng 1 Manila,
 Philippines 5.000.000 Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con (Phúc Âm Gioan 20:21) Tell the World of His Love

[tiếng Anh]

  • Lần đầu tiên được tổ chức ở châu Á
  • Đông người tham dự nhất
1997 19 tháng 8–24 tháng 8 Paris,
 Pháp
[2] 1.200.000 Thưa Thầy, Thầy ở đâu? - Hãy đến mà xem (Phúc âm Gioan 1:38-39) Maître Et Seigneur

[tiếng Pháp]

2000 15 tháng 8–20 tháng 8 Roma,  Ý
  Thành Vatican 2.000.000 Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Gioan 1:14) Emmanuel

[tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha]

2002 23 tháng 7–28 tháng 7 Toronto,
 Canada 800.000 Các con là Muối cho đời… Các con là Ánh sáng cho trần gian (Phúc âm Matthew 5:13-14) Lumière Du Monde/Light Of The World

[tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý]

  • Kỳ đại hội cuối cùng do Giáo hoàng Gioan Phaolô II chủ sự
2005 16 tháng 8–21 tháng 8 Köln,
 Đức
1.200.000[3][4] Chúng tôi đến bái lạy Người (phúc âm Mátthêu 2:2) Venimus Adorare Eum

[tiếng Đức, tiếng Latinh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý]

2008 15 tháng 7–20 tháng 7 Sydney,
 Úc 400.000 [5] Chúng con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy (Tông đồ Công vụ 1:8) Receive The Power

[tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp]

2011 16 tháng 8–21 tháng 8 Madrid,
 Tây Ban Nha 1500.000[6] Bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Chúa Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin. (Thư Côlôxê 2:7) Firmes en la fe [tiếng Tây Ban Nha]

Lần thứ hai Tây Ban Nha đăng cai.

2013 23 tháng 7–28 tháng 7 Rio de Janeiro,
Brasil Brasil 3,700,000[7] Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. (phúc âm Mátthêu 28:29) Esperança do Amanhecer[tiếng Bồ Đào Nha] *Brazil là quốc gia Mỹ Latinh thứ hai đăng cai sau Argentina 2016 25 tháng 7–31 tháng 7 Kraków,
 Ba Lan Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (phúc âm Mátthêu 5:7) Błogosławieni miłosierni[tiếng Ba Lan] *Lần thứ hai Ba Lan đăng cai
0257---i-h-i-gi-i-tr-th-gi-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)