User Tools

Site Tools


0278--saint-nicolas-thung-l-ng-aosta-la-gi

Saint-Nicolas là một đô thị tại vùng tự trị thung lũng Aosta phía bắc Ý. Đô thị này có diện tích 15 km², dân số 313 người..

Đô thị này có làng trực thuộc: Vens, Cerlogne, Chez Louitoz, Clavel, Fossaz Dessous, Fossaz Dessus, La Cure, Chaillod, Ravoise, Persod, Petit Sarriod, Grand Sarriod, Gerbore, Ferrère, Gratillon, Lyveroulaz, Évian.

Đô thị này giáp các đô thị sau: Arvier, Avise, Saint-Pierre, Villeneuve

0278--saint-nicolas-thung-l-ng-aosta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)