User Tools

Site Tools


0318--v-n-ph-ng-i-u-h-nh-c-a-ph-t-ng-th-ng-hoa-k-la-gi

Văn phòng điều hành của phủ tổng thống Hoa Kỳ
Văn phòng điều hành của phủ tổng thống Hoa Kỳ
Khái lược
Thành lập 1939
Trụ sở Nhà Trắng
Nhân sự khoảng 2000 nhân viên
Lãnh đạo William M. Daley, Chánh văn phòng
Cơ quan
chủ quản
Chính phủ Hoa Kỳ
Trang chủ
Văn phòng điều hành của phủ tổng thống Hoa Kỳ

Văn phòng điều hành của phủ tổng thống Hoa Kỳ (tiếng Anh: Executive Office of the President) (EOP) bao gồm các nhân viên trực tiếp của tổng thống Hoa Kỳ cũng như nhiều nhân viên với cấp độ khác nhau hỗ trợ báo cáo cho tổng thống. Đứng đầu EOP là Chánh văn phòng Nhà Trắng, hiện tại là William M. Daley. Quy mô và số lượng của các nhân viên Nhà Trắng đã tăng lên đáng kể từ năm 1939, và đã phát triển để bao gồm nhiều mảng với các chuyên gia chính sách trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mục lục

  • 1 Lịch sử
  • 2 Tổ chức
  • 3 Thành phần của Văn phòng điều hành của phủ tổng thống Hoa Kỳ
  • 4 Chú thích
  • 5 Liên kết ngoài

Vào năm 1939, trong nhiệm kỳ thứ hai của Franklin D. Roosevelt, các nhân viên đầu tiên của Nhà Trắng hiện đại đã được thành lập.

Nhân viên cao cấp nhất thuộc Văn phòng điều hành của tổng thống được gọi là Trợ lý Tổng thống, nhân viên cấp thứ hai được gọi là Phó Trợ lý Tổng thống, và nhân viên cấp thứ ba được gọi là Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống.

Thành phần của Văn phòng điều hành của phủ tổng thống Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Hội đồng tư vấn kinh tế cho Tổng thống Hoa Kỳ

  • Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh tế cho Tổng thống Hoa Kỳ: Alan B. Krueger (Chỉ định)

Hội đồng chất lượng môi trường Hoa Kỳ

  • Chủ tịch Hội đồng chất lượng môi trường Hoa Kỳ: Nancy Sutley

Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ

Văn phòng quản trị Hoa Kỳ

Cục quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ

  • WhiteHouse.gov
  • Executive Office of the President
  • Proposed and finalized federal regulations from the Executive Office of the President of the United States
0318--v-n-ph-ng-i-u-h-nh-c-a-ph-t-ng-th-ng-hoa-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)