User Tools

Site Tools


0321--th-ng-ch-n-la-gi

Tháng chín là tháng thứ chín theo lịch Gregorius, với 30 ngày.

« Tháng 9 năm 2018 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • Ngày 2 tháng 9: Ngày Quốc khánh của Việt Nam (Independence Day of Vietnam)
  • Ngày 8 tháng 9: Ngày Biết chữ Quốc tế (International Literacy Day)
  • Ngày 15 tháng 9: Ngày Quốc tế Dân chủ (International Day of Democracy)
  • Ngày 16 tháng 9: Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
  • Ngày 21 tháng 9: Ngày Quốc tế Hòa bình (International Day of Peace) (trước đây là ngày khai mạc Đại hội đồng Liên hợp Quốc)
  • Ngày 21 tháng 9: Ngày Thu phân (Autumnal Equinox Day)
  • Ngày 28 tháng 9: Ngày Hàng hải Thế giới (World Maritime Day)
  • Những ngày kỷ niệm
Các tháng trong năm (dương lịch)

tháng một | tháng hai | tháng ba | tháng tư | tháng năm | tháng sáu | tháng bảy | tháng tám | tháng chín | tháng mười | tháng mười một | tháng mười hai

0321--th-ng-ch-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)