User Tools

Site Tools


0331--xu-n-h-i-ninh-h-i-la-gi

Xuân Hải là một xã thuộc huyện Ninh Hải

Vị trí địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Diện tích, dân số[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Xuân Hải có 7 thôn: thôn Phước Nhơn 1, thôn Phước Nhơn 2, thôn Phước Nhơn 3, thôn An Nhơn, thôn An Hòa, thôn An Xuân và thôn Thành Sơn, trong đó thôn Phước Nhơn 1, thôn Phước Nhơn 2 và thôn Phước Nhơn 3 được chia tách từ thôn Phước Nhơn vào năm 2008.[1]

  • Thôn Phước Nhơn 1 có 374 hộ với 2.172 nhân khẩu, diện tích đất khu dân cư: 26,42 ha. Phía Đông giáp xã Tân Hải; phía Tây giáp thôn Phước Nhơn 2; phía Nam giáp thôn Suối Tre và thôn Phước Nhơn 3; phía Bắc giáp xã Bắc Phong thuộc huyện Thuận Bắc.
  • Thôn Phước Nhơn 2 có 226 hộ với 1.309 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 54,43 ha. Phía Đông giáp thôn Phước Nhơn 1; phía Tây giáp xã Phước Trung thuộc huyện Bác Ái; phía Nam giáp thôn Suối Tre và thôn Phước Nhơn 3; phía Bắc giáp xã Bắc Phong thuộc huyện Thuận Bắc.
  • Thôn Phước Nhơn 3 có 462 hộ với 2.492 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 69,99 ha. Phía Đông giáp xã Tân Hải; phía Tây giáp xã Phước Trung thuộc huyện Bác Ái; phía Nam giáp thôn An Nhơn; phía Bắc giáp thôn Suối Tre và thôn Phước Nhơn 2.
0331--xu-n-h-i-ninh-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)