User Tools

Site Tools


0343--t-ph-p-vi-n-trung-hoa-d-n-qu-c-la-gi

Tư pháp viện Trung Hoa Dân Quốc

Tư pháp viện (tiếng Trung: 司法院; bính âm: sǐ fǎ yuàn) là một trong năm nhánh của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc. Theo Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, Tư pháp viện là cơ quan có quyền tư pháp tối cao và giám sát tòa án các cấp. Hội nghị đại pháp quan (大法官會議), với 15 thành viên là nòng cốt của viện. Viện trưởng và Phó Viện trưởng được Tổng thống lựa chọn từ 15 thành viên này. Tám đại pháp quan, gồm viện trưởng và phó viện trưởng có nhiệm kỳ bốn năm, bảy người còn lại có nhiệm kỳ 8 năm.

 • Viện trưởng Tư pháp viện
 • Phó Viện trưởng Tư pháp viện
 • Đại pháp quan Tư pháp viện
 • Bí thư trưởng Tư pháp viện
 • Phó Bí thư trưởng Tư pháp viện

Đơn vị nghiệp vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ti Dân sự (民事廳)
 • Ti Hình Sự (刑事廳)
 • Ti Tố tụng hành chính và Kỷ luật (行政訴訟及懲戒廳)
 • Ti Hành chính Tư pháp (司法行政廳)

Đơn vị thành viên[sửa | sửa mã nguồn]

 • Cơ quan Bí thư (秘書處)
 • Cơ quan thư ký Đại pháp quan (大法官書記處)
 • Cơ quan quản lý thông tin (資訊管理處)
 • Phòng Tham sự (參事室)
 • Cơ quan Nhân Sự (人事處)
 • Cơ quan kế toán (會計處)
 • Cơ quan Thống kê (統計處)
 • Cơ quan Chính phong (政風處)
 • Phòng Quan hệ công cộng (公共關係室)
 • Các ủy ban khác.
 • Pháp viện Tối cao (最高法院)
 • Tối cao hành chính viện (最高行政法院)
 • Sở Nghiên Tập nhân viên tư pháp Tư pháp viện (司法院司法人員研習所)
 • Ủy ban Kỷ luật Công vụ viên (公務員懲戒委員會)
 • Pháp viện Cao đẳng Đài Loan (臺灣高等法院)
 • Pháp viện Hành chính Cao đẳng Đài Bắc (臺北高等行政法院)
 • Pháp viện Hành chính Cao đẳng Đài Trung (臺中高等行政法院)
 • Pháp viện Hành chính Cao đẳng Cao Hùng (高雄高等行政法院)
 • Pháp viện Sở hữu Trí tuệ (智慧財產法院)
 • Pháp viện Cao đẳng Phúc Kiến - phân viện Kim Môn (福建高等法院金門分院)
 • Pháp viện địa phương Kim Môn - Phúc Kiến (福建金門地方法院)
 • Pháp viện địa phương Liên Giang - Phúc Kiến (福建連江地方法院)

Các phân viện và Pháp viện địa phương khác do pháp viện cao đẳng quản lý.

0343--t-ph-p-vi-n-trung-hoa-d-n-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)