User Tools

Site Tools


0347--khangai-la-gi

Khangai hay Hangai (tiếng Mông Cổ: Хангай) có thể là:

  • Dãy núi Khangai, một dãy núi tại Mông Cổ
  • Tên của hai tỉnh Mông Cổ lấy tên theo dãy núi:
  • Một số sum tại các tỉnh khác:
  • làng Hanggai, một ngôi làng tại Nội Mông Cổ
  • Ban nhạc Hanggai, một nhóm nhạc đến từ Bắc Kinh có âm nhạc pha trộn từ các chất liệu âm nhạc truyền thống Mông Cổ
0347--khangai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)