User Tools

Site Tools


0359--portogruaro-la-gi

Portogruaro là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto miền bắc nước Ý. Đô thị Portogruaro có diện tích 102 ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 25.162 người. Đô thị Portogruaro có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Portovecchio (loc Portoveciu), Summaga (loc. Sumaga), Pradipozzo (loc. Pradipòs), Giussago, Lugugnana, Lison. Các đô thị giáp ranh:

0359--portogruaro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)