User Tools

Site Tools


0375--ng-u-nh-h-ng-la-gi

Ngâu trong tiếng Việt là danh từ có thể chỉ:

  • Nói chại của từ Hán Việt Ngưu chỉ con Trâu.
  • Chỉ đôi tình nhân trong truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ.
  • Chỉ một giai đoạn của mùa mưa ở miền Trung Việt Nam vào tháng 7 theo lịch mặt trăng. Người ta quen gọi là mưa Ngâu.
  • Chỉ loài Ngâu, là cây bụi cho hoa nhỏ màu vàng có mùi thơm ướp trà hương.
  • Cũng có thể chỉ loài cây Ngâu Tàu nhập ngoại trông tương tự như loài cây Ngâu.
0375--ng-u-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)