User Tools

Site Tools


0385--jesolo-la-gi

Jesolo là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto miền bắc nước Ý. Đô thị Jesolo có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 23.705 người. Đô thị Jesolo có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

0385--jesolo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)