User Tools

Site Tools


0387--ng-i-m-i-gi-i-m-i-d-m-la-gi

Một người môi giới mại dâm đang giới thiệu "hàng" - tượng thế kỷ 19

Người môi giới mại dâm, hay chủ chứa mại dâm, là những người làm nghề môi giới, tổ chức mại dâm.

Đàn ông thì được gọi là pimp (tạm dịch là người mối lái tình dục hoặc cò tình dục) hoặc tú ông, đàn bà thường được gọi là má mì hoặc tú bà.

Một má mì nổi tiếng trong văn học Việt Nam đó là nhân vật Tú Bà trong Truyện Kiều, và cái tên này cũng trở thành cách gọi thông dụng tại Việt Nam cho đối tượng này.

Người môi giới mại dâm thường là chủ các nhà hàng, khách sạn nhà nghỉ, ... Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc thời điểm 2005 cho biết doanh số từ mại dâm trên thế giới là 7 tỉ USD/năm [1].

Có trường hợp người môi giới mại dâm ở độ tuổi vị thành niên, thậm chí có trường hợp chỉ mới 13 tuổi [2]

0387--ng-i-m-i-gi-i-m-i-d-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)