User Tools

Site Tools


0400--hoa-h-ng-nh-h-ng-la-gi

Hoa hồng trong tiếng Việt có thể chỉ:

  • Một khoản tiền thu nhập hoặc là chi phí trong các hoạt động kinh doanh tồn tại nhưng không được chính thức công nhận.
  • Chi thực vật Hoa hồng (Rosa) gồm nhiều loài cây Hoa Hồng khác nhau.
  • Loài thực vật được cho là Hoa Hồng thực thụ là loài Rosa chinensis
  • Dễ nhầm lẫn của Hồng Hoa, là một loài Cúc làm một vị thuốc trong Đông y truyền thống.
0400--hoa-h-ng-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)