User Tools

Site Tools


0409--scorz-la-gi

Scorzè là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto miền bắc nước Ý. Đô thị Scorzè có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 18.626 người. Đô thị Scorzè có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

0409--scorz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)