User Tools

Site Tools


0442--xu-n-h-a-la-gi

Xuân Hóa là một xã của huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình Việt Nam.

Xuân Hóa nằm ở khoảng giữa trung tâm huyện Minh Hóa, phía Tây giáp xã Hóa Hợp, phía Nam là xã Trung Hóa, phía Đông Nam là xã Quy Hóa, phía Đông là thị trấn Quy Đạt, phía Đông Bắc tiếp giáp xã Yên Hóa, phía Bắc giáp xã Hồng Hóa. Xuân Hóa là vùng đất nằm kẹp giữa đường Hồ Chí Minh (ở phía Tây) và đường quốc lộ 12A (ở phía Đông và phía Nam).

Xuân Hóa gồm các thôn: Quy Đạt A, Quy Hợp 1, Quy Hợp 2, Quy Hợp 3,...

Bản mẫu:Danh sách xã, phường, thị trấn (Quảng Bình)

0442--xu-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)