User Tools

Site Tools


0445---o-n-thanh-ni-n-nh-n-d-n-c-ch-m-ng-l-o-la-gi

Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào' (LPRYU) (Lào: ສະ ຫະ ພັນ ຊາວ ຫນຸ່ມ ປະ ຊາ ຊົນ ປະ ຕິ ວັດ ລາວ) là một đoàn thể ở Lào, huy động người trẻ tuổi trong cả nước nhằm góp phần phát triển quốc gia. Đây là cánh trẻ của nhân dân Lào, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào(Lào: Phak Pasason Pativat Lào),

Có nguồn gốc từ năm 1955 như Hiệp hội các chiến sĩ thanh niên và bây giờ bao gồm một số 243.500 thành viên đăng ký (tuổi từ 15-30), Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã tập trung đặc biệt vào các lĩnh vực thông tin, truyền thông, giải trí, nghệ thuật và âm nhạc. LPRYU hoạt động ở trung ương, tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp thôn và hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế trong nhiều hoạt động có quy mô rộng. LRPYU có một cơ quan In ấn và Truyền thông điện tử với các ấn bản Tạp chí Nok Hien Bin (con chim nhỏ) và báo Noum Lào và ngoài ra còn có các chương trình truyền hình và phát thanh dành cho giới trẻ.

0445---o-n-thanh-ni-n-nh-n-d-n-c-ch-m-ng-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)