User Tools

Site Tools


0460--nai-c-t-ng-la-gi

Nai cà tông (danh pháp: Rucervus eldii)[2] là loài nai phân bố ở Đông Nam Á.[1] Loài này được người phương tây phát hiện lần đầu ở Manipur thuộc Ấn Độ vào năm 1839. Tên khoa học ban đầu của nó là Cervus eldi được đặt năm 1844[3] bởi Lt. Percy Eld &ndash.

Có ba phân loài:[1]

Nai cà tông có các đặc điểm:[6][7][8][9]

 • Chiều dài đầu-thân: 150–180 cm (59–71 in)
 • Chiều cao vai 110–125 cm (43–49 in)
 • Chiều dài đuôi 20–30 cm (8–12 in)
 • Cân nặng 125–175 kg (276–386 lb)
 • Chiều dài sừng 99 cm (39 in)
 1. ^ a ă â Timmins, R.J. & Duckworth, J.W. (2008). “Rucervus eldii”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2010.4. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2011. 
 2. ^ Pitraa, Fickela, Meijaard, Groves (2004). Evolution and phylogeny of old world deer. Molecular Phylogenetics and Evolution 33: 880–895.
 3. ^ “Cervus eldii (Eld's Brow-Antlered Deer)”. ZipCode.com. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2009. 
 4. ^ Groves (2006). The genus Cervus in eastern Eurasia. European Journal of Wildlife Research 52: 14-22.
 5. ^ Balakrishnan, Monfort, Gaur, Singh and Sorenson (2003). Phylogeography and conservation genetics of Eld's deer (Cervus eldi). Molecular Ecology 12: 1-10.
 6. ^ “Eld's deer (Cervus eldi”. ARKieve: Images of Life on Earth. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2009. 
 7. ^ “Sangai Deer (Cervus eldii eldii)”. National Zoological Park, Mathura Road, New Delhi, India. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2009. 
 8. ^ “Thamin or Brow-antlered Deer Cervus eldi”. World Deer. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2009. 
 9. ^ Richard Lydekker (1996). The Great and Small Game of India, Burma, and Tibet. Thamin (Asian Educational Services). tr. 456. ISBN 8120611624. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2009. 
0460--nai-c-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)