User Tools

Site Tools


0465---i-th-ng-v-b-n-la-gi

Đại Thắng là một xã thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã phía Đông là sông Đào Nam Định; phía Bắc giáp xã Thành Lợi; phía Tây giáp các xã Liên Minh, Vĩnh Hào; phía Nam giáp xã Yên Phúc (huyện Ý Yên).

Xã có diện tích 14,04 km², dân số năm 1999 là 9.801 người,[1] mật độ dân số đạt 698 người/km².

Xã bao gồm các xóm, làng:

 • Thôn Đình Hương
 • Thôn Nguyệt Mại
 • Làng Giềng
 • Thôn Thiện Đăng (Thiện An)
 • Làng Lạc Thiện
 • Làng Đống Xuyên
 • Làng Thi Liệu: xóm Thanh Ý, Đồng Hòa, Thái Hưng
 • Thôn Thượng Linh
 • Làng Mới
 • Thôn Điện Biên
 • Xóm Đồng Hưng
 • Thôn Phong Vinh
 • Thôn Thống Nhất
 • Thôn Hồng Tiến
 • Thôn Đoàn Kết
 • Thôn Tiên
 • Thôn Đồng Lân (Cố Bản, Đồng Tâm): xóm Bốn Bề,...
 • Khu Bốn
0465---i-th-ng-v-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)