User Tools

Site Tools


0502--nong-khaem-la-gi

Nong Khaem (tiếng Thái: หนองแขม; IPA: [nɔ̌ːŋ kʰɛ̌ːm]) là một quận của Bangkok, Thái Lan. Quận Nong Khaem có diện tích 35.825 km², dân số là 125.545 người.

Quận được chia thành 2 phân khu (Khwaeng).

1. Nong Khaem หนองแขม
2. Nong Khang Phlu  หนองค้างพลู
0502--nong-khaem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)