User Tools

Site Tools


0512--c-t-th-nh-tr-c-ninh-la-gi

Cát Thành là thị trấn thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, Việt Nam.[1]

Thị trấn Cát Thành được thành lập vào năm 2006 trên cơ sở xã Cát Thành. Cát Thành rộng 830,01 ha, dân số 14.577 người. Cát Thành phía Đông giáp xã Việt Hùng; Tây giáp xã Trực Đạo; Nam giáp huyện Hải Hậu; Bắc giáp xã Trực Tuấn.

Trước đó, vào năm 1978, xã Cát Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã là Trực Cát và Trực Thành.

Danh sách các TDP thuộc Thị trấn Cát Thành: TDP Bắc Lương, TDP Bắc Giới, TDP Bắc Thịnh, TDP Bắc Giang, TDP Việt Hưng, TDP Hòa Phong, TDP Phú Thọ, TDP Tây Sơn, TDP Hòa Lạc, TDP Nam Sơn, TDP Trung Hòa, TDP Bắc Hoà,TDP Nam Tiến, TDP Nam An, TDP Liên Phú, TDP Phú Cường, TDP Bắc Đại 1, TDP Bắc Bình, TDP Bắc Trung, TDP Bắc Cát, TDP Bắc Tiến, TDP Bắc Phú, TDP Bắc Hoàng, TDP Bắc Hồng, TDP Sơn Ký, TDP Bắc Đại 2.[2]

Hiện Cát Thành là thị trấn thứ 2 của huyện Trực Ninh.

0512--c-t-th-nh-tr-c-ninh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)