User Tools

Site Tools


0517--khlong-sam-wa-la-gi

Khlong Sam Wa (tiếng Thái: คลอง สาม วา; IPA: [k ʰ lɔ̄ ː Ŋ sǎ ː m wa ː]) là một trong 50 quận của Bangkok, Thái Lan. Quận Khlong Sam Wa có diện tích km2, dân số là người. Khlong Sam Wa được bao bọc bởi các quận huyện sau (từ phía bắc theo chiều kim đồng hồ): Huyện Lam Luk Ka tỉnh Pathum Thani, Nong Chok, Min Buri, Khan Na Yao, Bang Khen, và Sài Mai của Bangkok.

Khlong Sam Wa được thành lập như là một huyện vào ngày 21 tháng 11 năm 1997 tách ra từ Min Buri. Khlong Sam Wa là tên của một huyện ở Min Buri và do đó tên được sử dụng là tên huyện.

Quận được chia thành 5 huyện (Kwaeng).

0517--khlong-sam-wa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)