User Tools

Site Tools


0537--lao-b-o-th-tr-n-la-gi

Lao Bảo là thị trấn nhỏ thuộc huyện biên giới Hướng Hóa, phía Tây của tỉnh Quảng Trị, cách thành phố Đông Hà theo đường Quốc lộ 9A đi về hướng Nam Lào khoảng hơn 80 km. Thị trấn sát biên giới Việt Nam - Lào gần 2 km. Bên kia biên giới là tỉnh Savannakhet.

Ngày 11 tháng 1 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành quyết định về Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo. Sau đó, ngày 12 tháng 1 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg về Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Mục lục

  • 1 Dân số
  • 2 Địa hình
  • 3 Một vài hình ảnh
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài

Lao Bảo có dân số trên 7.900 người.

Địa hình tự nhiên của Lao Bảo có sông Xê Pôn ngăn cách biên giới giữa hai nước Lào- Việt.

  • Website Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo
0537--lao-b-o-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)