User Tools

Site Tools


0563--lat-phrao-qu-n-la-gi

Lat Phrao (tiếng Thái: ลาดพร้าว; IPA: [lâːt pʰráːw]) là một quận của Bangkok, Thái Lan. Quận Lat Phrao có diện tích km2, dân số là người.

Quận được chia thành 2 phân khu (Khwaeng).

1. Lat Phrao ลาดพร้าว 
2. Chorakhe Bua  จรเข้บัว
0563--lat-phrao-qu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)