User Tools

Site Tools


0606--chi-n-tranh-v-i-ph-p-v-ng-i-da-la-gi

Chiến tranh với Pháp và người Da đỏ hay còn được gọi là Cuộc Chiến tranh Chinh phạt (tiếng Anh: French and Indian War, tiếng Pháp: Guerre de la Conquête) là chiến trường của chiến tranh Bảy năm trên đất Bắc Mỹ từ năm 1754 tới năm 1763. Đây là một cuộc xung đột giữa thuộc địa của Vương quốc Anh với thuộc địa của Vương quốc Pháp, hai bên đều được hỗ trợ quân đội từ mẫu quốc, cùng với sự giúp đỡ của thổ dân địa phương. Lúc xung đột bắt đầu, thuộc địa của Pháp có khoảng 60 000 người định cư từ Châu Âu, trong khi thuộc địa của Anh có khoảng 2 triệu người định cư.[3]

 1. ^ Brumwell, pp. 24–25.
 2. ^ Brumwell, pp. 26–31, documents the starting sizes of the expeditions against Louisbourg, Carillon, Duquesne, and West Indies.
 3. ^ Gary Walton; History of the American Economy; page 27
 • Anderson, Fred (2000). Crucible of War: The Seven Years' War and the Fate of Empire in British North America, 1754-1766. New York: Knopf. ISBN 0375406425. 
 • Anderson, Fred (2005). The War that Made America: A Short History of the French and Indian War. New York: Viking. ISBN 0670034541.  - Released in conjunction with the 2006 PBS miniseries The War that Made America.
 • Brumwell, Stephen (2006). Redcoats: The British Soldier and War in the Americas, 1755-1763. Cambridge University Press. ISBN 9780521675383. 
 • Calloway, Colin G (2006). The Scratch of a Pen: 1763 and the Transformation of North America. Oxford University Press. ISBN 9780195300710. 
 • Cave, Alfred A. (2004). The French and Indian War. Westport, Connecticut - London: Greenwood Press. ISBN 031332168X. 
 • Ellis, Joseph J. (2004). His Excellency George Washington. New York: Vintage Books. ISBN 1400032539. 
 • Fowler, William M. (2005). Empires at War: The French and Indian War and the Struggle for North America, 1754-1763. New York: Walker. ISBN 0802714110. 
 • Jennings, Francis (1988). Empire of Fortune: Crowns, Colonies, and Tribes in the Seven Years War in America. New York: Norton. ISBN 0393306402. 
 • Nester, William R (2000). The first global war: Britain, France, and the fate of North America, 1756–1775. Westport, CT: Praeger. ISBN 9780275967710. OCLC 41468552. 
 • O'Meara, Walter (1965). Guns at the Forks. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. OCLC 21999143. 
 • “Virtual Vault”. Library and Archives Canada. 
0606--chi-n-tranh-v-i-ph-p-v-ng-i-da-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)