User Tools

Site Tools


0621--nh-ng-ng-i-sao-th-nh-eger-la-gi

Những ngôi sao thành Eger (tiếng Hungary: Egri csillagok) là phim điện ảnh Hungary sản xuất năm 1968, do Zoltán Várkonyi đạo diễn, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Géza Gárdonyi về trận chiến lịch sử diễn ra tại thành Eger. Phim từng công chiếu rộng rãi tại Việt Nam thập niên 1980.

0621--nh-ng-ng-i-sao-th-nh-eger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)