User Tools

Site Tools


0669--nh-n-ch-nh-l-nh-n-la-gi

Nhân Chính là xã nằm ở phía nam huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Đây là xã nằm bên đường quốc lộ 38B nối từ Hải Dương tới Ninh Bình đi qua.

Xã Nhân Chính nằm bên bờ sông Châu Giang. Địa giới như sau:

  • Phía đông giáp xã Nhân Nghĩa.
  • Phía tây giáp xã Nhân Khang.
  • Phía nam giáp huyện Bình Lục.
  • Phía bắc giáp xã Đức Lý.
0669--nh-n-ch-nh-l-nh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)